Obnovy domov

You are here:

Horný rad 540

Oprava strechy v roku 2010, dodávateľ IMO,s.r.o.Zateplenie fasády bytového domu a oprava lódgií, realizácia v roku 2021, dodávateľ IMO,s.r.o.

SNP 1793

Oprava strechy v roku 2011, dodávateľ IMO,s.r.o.Zateplenie fasády bytového domu a oprava lódgií, realizácia v roku 2021, dodávateľ IMO,s.r.o.

SNP 1450

Zateplenie strechy, fasády bytového domu, vybudovanie nových železobetónových lódgií, realizácia v roku 2019-2020, dodávateľ EKONOMSERVIS,s.r.o.

Hurbanova 682

Oprava strechy v roku 2008, dodávateľ Dekoratíva.Zateplenie fasády bytového domu, oprava lódgií, realizácia v roku 2020, dodávateľ IMO,s.r.o.

Sobotište 58

Zateplenie strechy, fasády bytového domu, oprava lódgií a výmena otvorových výplní, realizácia v roku 2021, dodávateľ IMO,s.r.o.