Brezová, Dolné lúky 361

Oprava strechy v roku 2005, dodávateľ VV-trading. Zateplenie obvodového plášťa a oprava balkónov, máj-august 2010, dodávateľ Rejduga.

Zdieľať článok: