Pohotovosť a hlásenie porúch

You are here:

Senica, Brezová pod Bradlom a rozptyl

Voda + kúrenie

č.tel. 0905 242 760
Pracovný deň - 15,30 – 23,00 hod.
Sobota, nedeľa a sviatky - 7,00 - 23,00 hod.

Elektro

č.tel. 0915 570 859
Pracovný deň: len havárie
Sobota, nedeľa a sviatky: 7,00 – 23,00 hod.

Všeobecný kontakt

č.tel. 0917 465 955
č.tel. 0917 465 954

Myjava

Voda + kúrenie

č.tel. 0905 242 763
Pracovný deň: 15,30 – 23,00 hod.
Sobota, nedeľa a sviatky: 7,00 - 23,00 hod.

Elektro

č.tel. 0918 497 393
Pracovný deň: 15,30 – 23,00 hod.
Sobota, nedeľa a sviatky: 7,00 – 23,00 hod.

Všeobecný kontakt

č.tel. 0915 570 865

Skalica, Gbely

Voda + kúrenie

č.tel. 0905 242 761
Pracovný deň: 15,30 – 23,00 hod.
Sobota, nedeľa a sviatky: 7,00 - 23,00 hod.

Elektro

č.tel. 0915 570 861
Sobota, nedeľa a sviatky: 7,00 – 23,00 hod.

Všeobecný kontakt

č.tel. 0905 242 762

Holíč

Voda + kúrenie

č.tel. 0915 570 873
Pracovný deň: 15,00 – 23,00 hod. Sobota, nedeľa a sviatky: 7,00 - 23,00 hod.

Elektro

č.tel. 0903 362 908, 034 668 1373
Sobota, nedeľa a sviatky: 7,00 – 23,00 hod.

Všeobecný kontakt

č.tel. 0905 242 762