Kategória

Spravodaj

Profil družstva

K 31. decembru 1976 integráciou sa vytvorilo vo vtedajšom okrese jedno stavebné bytové družstvo, ktoré dodnes nesie názov „Okresné stavebné bytové družstvo Senica“. Jeho prvým predsedom sa stal pán Milan Fekiač. Boli schválené nové stanovy a zvolené 11-členné predstavenstvo družstva a 5-členná kontrolná komisia. Predsedom kontrolnej komisie bol pán Emil Haring. Po tomto roku boli…

Zobraziť článok

História družstevníctva

Vznik družstevného hnutia na Slovensku sa datuje od 40-tych rokov 19. storočia. Pevné základy slovenského družstevníctva položil Samuel Jurkovič rodák z Brezovej pod Bradlom, neskôr pôsobiaci ako učiteľ v Sobotišti, ktorý založil 9. februára 1845 „Gazdovský spolok“ v Sobotišti, čím chcel zlepšiť postavenie vidieckeho ľudu. Gazdovský spolok bol prvým úverovým družstvom nielen na Slovensku a…

Zobraziť článok