Kategória

Aktuality

Vyplatenie preplatkov z ročného vyúčtovania za rok 2022

OSBD Senica oznamuje, že preplatky z ročného vyúčtovania za rok 2022 boli vyplatené vlastníkom a nájomcom z bankových účtov bytových domov na bankové účty a prostredníctvom poštových poukážok dňa 30.05.2023. Preplatky vyplácané prostredníctvom poštových poukážok spracúva Slovenská pošta a OSBD Senica nemôže zaručiť, kedy budú tieto poštové poukážky doručené jednotlivým vlastníkom a nájomcom zo strany…

Zobraziť článok

Informácia k doručovaniu ročného vyúčtovania za rok 2022

Oznamujeme, že ročné vyúčtovanie za rok 2022, spolu so správou o činnosti za rok 2022 a plánom opráv na rok 2024, sú aktuálne v spracovaní a následne budú v tlači (v prípade doručovania v písomnej forme). Doručované jednotlivým vlastníkom a nájomcom budú v zákonnom termíne do 31.05.2023 (predpokladáme odosielanie v prvej polovici mája 2023). Vlastníci a nájomcovia, ktorí nemajú doteraz aktivované doručovanie…

Zobraziť článok

OZNAM spoločnosti KABSEN

Na základe oznámenia spoločnosti KABSEN s r.o. – prevádzkovateľa káblovej televízie v lokalite Skalica prišlo k zmenám vo vysielaní programov. Vysielacie pásmo DVB-T bolo v skratke povedané uvoľnené na všetky terestriálne (pozemné české a slovenské) stanice a kompletná ponuka káblovej televízie bola presunutá do vysielacieho pásma DVB-C KABEL. Z uvedeného dôvodu je nutné zrealizovať preladenie…

Zobraziť článok

Výzva na predkladanie návrhov na kandidáta za člena kontrolnej komisie

Na Zhromaždení delegátov OSBD Senica dňa 31.05.2023 bude prebiehať doplňujúca voľba člena kontrolnej komisie za lokalitu Senica v zmysle platných Stanov OSBD Senica a Volebného poriadku OSBD Senica. Čl. 1 ods. 3 Volebného poriadku ustanovuje: „Do orgánov družstva môžu byť volení len členovia družstva – fyzické osoby staršie ako 18 rokov, ktorí majú spôsobilosť na právne úkony,…

Zobraziť článok

OZNAM

Oznamujeme, že v dňoch 29.3.2023 do 18.4.2023 bude z dôvodu čerpania dovolenky uzatvorené Stredisko údržby Myjava. V prípade potreby volajte na pohotovostné čísla – Voda a kúrenie tel. č. 0905 242 763 alebo Elektro 0918 497 393.

Zobraziť článok

Informácia k úprave mesačných zálohových predpisov od 01.03.2023.

Vážení vlastníci/nájomcovia bytov a nebytových priestorov, v týchto dňoch, teda koncom januára 2023, vám doručujeme upravené mesačné zálohové predpisy platné od 01.03.2023 (prvýkrát splatné mesačne vopred vo februári 2023). Pri prepočtoch mesačných zálohových predpisov sme vychádzali z nákladov a teda spotrieb z roku 2021, tak ako mate uvedené aj v priloženom oznámení. Inak predpokladané spotreby na budúce…

Zobraziť článok