Kategória

Aktuality

Ponúkame na prenájom nebytový priestor v centre mesta

Ponúkame na prenájom nebytový priestor o ploche 80 m2 nachádzajúci sa na Hviezdoslavovej ulici 484 v centre mesta Senica, vedľa kaviarne Positivo. Priestor sa prenajíma bez vybavenia s dvomi samostatnými vstupmi.  Vykurovanie je centrálne. V priestore sa nachádza 2 x WC s umývadlom. Bližšie informácie Vám poskytneme na telefónnom čísle 034/ 69 407 34. V prípade záujmu,  žiadosti zasielajte na adresu: OSBD…

Zobraziť článok

Vyplatenie preplatkov z ročného vyúčtovania za rok 2023

OSBD Senica oznamuje, že preplatky z ročného vyúčtovania za rok 2023 boli vyplatené vlastníkom a nájomcom z bankových účtov bytových domov na bankové účty a prostredníctvom poštových poukážok dňa 03.06.2024. Preplatky vyplácané prostredníctvom poštových poukážok spracúva Slovenská pošta a OSBD Senica nemôže zaručiť, kedy budú tieto poštové poukážky doručené jednotlivým vlastníkom a nájomcom zo strany…

Zobraziť článok

Informácia k zmene spôsobu rozpočítavania nákladov na vykurovanie od roku 2023

Spôsob rozpočítavania nákladov na vykurovanie od 01.01.2023 stanovuje vyhláška Ministerstva hospodárstva SR č. 503/2022 Z. z., ktorou sa ustanovuje teplota teplej vody na odbernom mieste a pravidlá rozpočítavania nákladov na množstvo tepla dodaného v teplej vode, nákladov na množstvo dodaného tepla na vykurovanie, nákladov na množstvo dodaného tepla alebo množstva tepla vyrobeného v decentralizovanom zdroji…

Zobraziť článok

Informácia o doručení ročného vyúčtovania za rok 2023

Oznamujeme, že ročné vyúčtovanie za rok 2023, spolu so správou o činnosti za rok 2023 a plánom opráv na rok 2025 boli dňa 10.5.2024 zaslané a doručené na registrované e-mailové adresy vlastníkov a nájomcov bytov a NP. Pri doručovaní v písomnej forme poštou alebo prostredníctvom hospodára sú tieto dokumenty aktuálne v spracovaní a tlači, pričom doručované budú v…

Zobraziť článok

Výzva na predkladanie návrhov na kandidáta za člena predstavenstva za lokalitu Myjava

Na Zhromaždení delegátov OSBD Senica dňa 30.05.2024 bude prebiehať doplňujúca voľba člena predstavenstva za lokalitu Myjava v zmysle platných Stanov OSBD Senica a Volebného poriadku OSBD Senica. Čl. 1 ods. 3 Volebného poriadku ustanovuje: „Do orgánov družstva môžu byť volení len členovia družstva – fyzické osoby staršie ako 18 rokov, ktorí majú spôsobilosť na právne úkony, zodpovedne…

Zobraziť článok