Kategória

Aktuality

Ročné vyúčtovanie za rok 2021 a vyplatenie preplatkov, resp. úhrada nedoplatkov z ročného vyúčtovania za rok 2021

Oznamujeme, že ročné vyúčtovania za rok 2021, spolu so správou o činnosti za rok 2021 a plánom opráv na rok 2023, boli odoslané vlastníkom a nájomcom elektronickou formou, poštovými zásielkami a prostredníctvom hospodárov do poštových schránok v priebehu mája 2021.Predpokladaný termín vyplatenia preplatkov z ročného vyúčtovania za rok 2021 je v prvej polovici júna 2022,…

Zobraziť článok

Výzva na predkladanie návrhov na kandidátov za delegátov

V roku 2022 budú prebiehať voľby delegátov družstva v zmysle platných Stanov OSBD Senica a Volebného poriadku OSBD Senica prijatých na zhromaždení delegátov dňa 27.05.2021.Čl. 1 ods. 3 Volebného poriadku ustanovuje: „Do orgánov družstva môžu byť volení len členovia družstva – fyzické osoby staršie ako 18 rokov, ktorí majú spôsobilosť na právne úkony, zodpovedne a…

Zobraziť článok

Vyplatenie preplatkov z ročného vyúčtovania za rok 2020

OSBD Senica oznamuje, že preplatky z ročného vyúčtovania za rok 2020 boli vyplatené vlastníkom a nájomcom z bankových účtov bytových domov na bankové účty a prostredníctvom poštových poukážok dňa 04.06.2021.Preplatky vyplácané prostredníctvom poštových poukážok spracúva Slovenská pošta a OSBD Senica nemôže zaručiť kedy budú tieto poštové poukážky doručené jednotlivým vlastníkom a nájomcom zo strany Slovenskej…

Zobraziť článok