Ročné vyúčtovanie za rok 2021 a vyplatenie preplatkov, resp. úhrada nedoplatkov z ročného vyúčtovania za rok 2021

Oznamujeme, že ročné vyúčtovania za rok 2021, spolu so správou o činnosti za rok 2021 a plánom opráv na rok 2023, boli odoslané vlastníkom a nájomcom elektronickou formou, poštovými zásielkami a prostredníctvom hospodárov do poštových schránok v priebehu mája 2021.
Predpokladaný termín vyplatenia preplatkov z ročného vyúčtovania za rok 2021 je v prvej polovici júna 2022, teda do 30 dní od doručenia ročného vyúčtovania za rok 2021.
V rovnakom termíne sú splatné aj nedoplatky z ročného vyúčtovania za rok 2021, ktoré sú splatné do 30 dní od doručenia ročného vyúčtovania za rok 2021.

Zdieľať článok: