Dokumenty

Informácie, tlačivá, smernice a ďalšie dokumenty.

 

Cenník

Cenník, poplatky a smernice ich stanovujúce

 

Tlačivá

Stiahnite si tlačivá a vzory súvisiace s výkonom správy

 

Smernice

Dokumenty, zoznam aktuálných smerníc na stiahnutie

Domový poriadok

Aktuálny domový poriadok na stiahnutie

 

Rokovací poriadok

Aktuálny rokovací poriadok na stiahnutie

 

Stanovy

Aktuálne stanovy OSBD Senica na stiahnutie

 

Poistenie bytových domov

Informácie o poistení majetku, zodpovednosti za škodu

 

Spotreba vody a tepla

Pravidelné zverejňovanie dokumentov o spotrebe

 

Prehľad bankových účtov

Prehľad bankových účtov bytových domov v správe OSBD Senica

 

Zoznam domov

Zoznam domov a vchodov v správe OSBD Senica