Zdoje informácií

Informácie, tlačivá, smernice a ďalšie dokumenty.

Cenník

Cenník, poplatky a smernice ich stanovujúce

Tlačivá

Stiahnite si tlačivá a vzory súvisiace s výkonom správy

Smernice

Dokumenty, zoznam aktuálných smerníc na stiahnutie

Domový poriadok

Aktuálny domový poriadok na stiahnutie

Rokovací poriadok

Aktuálny rokovací poriadok na stiahnutie

Stanovy

Aktuálne stanovy OSBD Senica na stiahnutie

Poistenie bytových domov

Informácie o poistení majetku, zodpovednosti za škodu

Spotreba vody a tepla

Pravidelné zverejňovanie dokumentov o spotrebe

Prehľad bankových účtov

Prehľad bankových účtov bytových domov v správe OSBD Senica

Zoznam domov

Zoznam domov a vchodov v správe OSBD Senica

Uznesenia

Uznesenia zo Zhromaždenia delegátov

Ako postupovať

Dokumenty, návody a rady ako postupovať pri konkrétnej situácií

Pravidelné zverejňovanie informácií

Kotolňa Jablonica

Energetická účinnosť rozvodu tepla za rok 2023 Vyhodnotenie štandardov kvality za rok 2023 PK-Jablonica spotreba OM za rok 2023 PK-Jablonica – Rozhodnutie URSO o cene tepla na rok 2024 PK-Jablonica – Rozhodnutie URSO o cene tepla na rok 2023 PK-Jablonica- Vyhodnotenie štandardov kvality za rok 2022 PK-Jablonica spotreba OM za rok 2022 PK Jablonica Energetická…

Zobraziť