Energetická účinnosť rozvodu tepla za rok 2023

Vyhodnotenie štandardov kvality za rok 2023

PK-Jablonica spotreba OM za rok 2023

PK-Jablonica – Rozhodnutie URSO o cene tepla na rok 2024

PK-Jablonica – Rozhodnutie URSO o cene tepla na rok 2023

PK-Jablonica- Vyhodnotenie štandardov kvality za rok 2022

PK-Jablonica spotreba OM za rok 2022

PK Jablonica Energetická účinnosť rozvodu tepla za rok 2022

Účinnosti sekundárneho rozvodu a vyhodnotenie štandardov kvality.

  • PK Jablonica – Rozhodnutie URSO o cene tepla na rok 2022
  • PK Jablonica – Vyhodnotenie štandardov kvality za rok 2021
  • PK Jablonica – Energetická účinnosť rozvodu tepla za rok 2021

PK Jablonica – Vyhodnotenie štandardov kvality za rok 2020
PK Jablonica – Energetická účinnosť rozvodu tepla za rok 2020

PK Jablonica – Vyhodnotenie štandardov kvality za rok 2019
PK Jablonica – Energetická účinnosť rozvodu tepla za rok 2019

PK Jablonica – Vyhodnotenie štandardov kvality za rok 2018
PK Jablonica – Energetická účinnosť rozvodu tepla za rok 2018

PK Jablonica – Vyhodnotenie štandardov kvality za rok 2017
PK Jablonica – Energetická účinnosť rozvodu tepla za rok 2017

PK Jablonica – Vyhodnotenie štandardov kvality / ARCHÍV roky 2013 -2016

Zdieľať článok: