Kontakty, fakturačné údaje a bankové spojenia

You are here:

Kontaktný formulár

+421 34 6940711

info@osbdse.sk

Okresné stavebné bytové družstvo Senica

Štefánikova 718
90501 Senica 

Slovensko

Úradné hodiny

Pondelok   8:00 – 14:30
Utorok       8:00 – 14:30
Streda       7:30 – 16:30
Štvrtok      8:00 – 14:30
Piatok        8:00 – 14:00

Fakturačné údaje

Faktúry vystavené za dodávky bytovým domom v správe OSBD Senica

Odberateľ:
Vlastníci bytov a nebytových priestorov domu (doplniť ulicu, súpisné číslo a mesto/obec)
v zastúpení : Okresné stavebné bytové družstvo Senica
so sídlom Štefánikova 718, 905 01 Senica
zapísané v OR Okresného súdu Trnava, oddiel: Dr, vložka č.: 21/T
IČO: 00223093

Faktúry vystavené za dodávky pre OSBD Senica

Odberateľ:
Okresné stavebné bytové družstvo Senica
so sídlom Štefánikova 718, 905 01 Senica
zapísané v OR Okresného súdu Trnava, oddiel: Dr, vložka č.: 21/T
IČO: 00223093
DIČ: 2021063660
IČ DPH: SK2021063660

Bankové spojenia

Bankové účty bytových domov

Každý bytový dom má otvorený samostatný bankový účet, na ktorý vlastníci a nájomcovia bytov a nebytových priestorov uhrádzajú platby a z ktorých sú uhrádzané náklady bytových domov.
Na bankové účty bytových domov je možné uhrádzať platby týmito spôsobmi:
- priamo prevodom z účtu
- poštovou poukážkou
- vkladom v hotovosti v pobočke banky
Zoznam bankových účtov bytových domov

Bankové účty správcu - Okresné stavebné bytové družstvo Senica

Prima banka Slovensko: SK74 5600 0000 0092 0647 1001
Slovenská sporiteľňa: SK64 0900 0000 0002 5008 2117
Československá obchodná banka: SK09 7500 0000 0040 1119 5585

Dovoľujeme si upozorniť, že pri platbách je potrebné vždy použiť správny bankový účet a uviesť variabilný symbol, ktoré sú uvedené v mesačnom zálohovom predpise, ročnom vyúčtovaní nákladov, na faktúre, na upomienke, prípadne na inom dokumente, na základe ktorého je realizovaná platba.