Prehľad bankových účtov

Výpis bankových účtov bytových domov v správe OSBD Senica

VSČMěsto, ulicaNázov bankyČíslo bankového účtu domu
(IBAN)
BIC – SWIFT kódÚčet platný od
10020Senica, Vajanského 20Slovenská sporiteľňa, a.s.SK92 0900 0000 0080 0021 0020GIBASKBX1. 9. 2020
10025Senica, Agátova 25Prima banka Slovensko, a.s.SK49 5600 0000 0092 3310 2025KOMASK2X1. 1. 2008
10055Senica, Robotnícka 55Slovenská sporiteľňa, a.s.SK20 0900 0000 0080 0021 0055GIBASKBX1. 10. 2018
10058Senica, Robotnícka 58Prima banka Slovensko, a.s.SK26 5600 0000 0092 3310 5058KOMASK2X1. 1. 2008
10060Senica, Robotnícka 60Prima banka Slovensko, a.s.SK40 5600 0000 0092 3310 3060KOMASK2X1. 1. 2008
10115Senica, Robotnícka 115Českoslov. obchodná banka , a.SK62 7500 0000 0041 0115 0006CEKOSKBX1. 10. 2012
10226Senica, Ružová 226Slovenská sporiteľňa, a.s.SK44 0900 0000 0080 0051 0226GIBASKBX1. 6. 2017
10291Senica, Palárikova 291Slovenská sporiteľňa, a.s.SK45 0900 0000 0080 0031 0291GIBASKBX1. 9. 2016
10293Senica, Palárikova 293Slovenská sporiteľňa, a.s.SK78 0900 0000 0080 0051 0293GIBASKBX1. 6. 2017
10296Senica, Kalinčiakova 296Prima banka Slovensko, a.s.SK65 5600 0000 0092 3310 6296KOMASK2X1. 1. 2008
10298Senica, Kalinčiakova 298Prima banka Slovensko, a.s.SK16 5600 0000 0092 3310 3298KOMASK2X1. 1. 2008
10300Senica, Kalinčiakova 300Prima banka Slovensko, a.s.SK59 5600 0000 0092 3310 3300KOMASK2X1. 1. 2008
10302Senica, Kalinčiakova 302Českoslov. obchodná banka , a.SK28 7500 0000 0041 0302 0002CEKOSKBX1. 8. 2021
10303Senica, Palárikova 303Českoslov. obchodná banka , a.SK11 7500 0000 0041 0303 0008CEKOSKBX1. 10. 2012
10305Senica, Palárikova 305Prima banka Slovensko, a.s.SK89 5600 0000 0092 3310 1305KOMASK2X1. 1. 2008
10313Senica, Hviezdoslavova 313Slovenská sporiteľňa, a.s.SK11 0900 0000 0002 5341 1238GIBASKBX1. 10. 2012
10469Senica, Hviezdoslavova 469Prima banka Slovensko, a.s.SK21 5600 0000 0092 3310 4469KOMASK2X1. 1. 2008
10470Senica, Hviezdoslavova 470Českoslov. obchodná banka , a.SK94 7500 0000 0041 0470 0018CEKOSKBX1. 10. 2012
10484Senica, Hviezdoslavova 484Prima banka Slovensko, a.s.SK43 5600 0000 0092 3310 0484KOMASK2X1. 1. 2008
10524Senica, Hurbanova 524Českoslov. obchodná banka , a.SK19 7500 0000 0041 0524 0009CEKOSKBX1. 10. 2012
10525Senica, Hurbanova 525Prima banka Slovensko, a.s.SK27 5600 0000 0092 3310 5525KOMASK2X1. 1. 2008
10551Senica, Kolónia 551/10Slovenská sporiteľňa, a.s.SK86 0900 0000 0080 0071 0551GIBASKBX1. 1. 2020
10703Senica, Štefánikova 703Prima banka Slovensko, a.s.SK76 5600 0000 0092 3310 2703KOMASK2X1. 12. 2007
10704Senica, Štefánikova 704Slovenská sporiteľňa, a.s.SK14 0900 0000 0050 5414 4205GIBASKBX1. 6. 2018
10709Senica, Štefánikova 709Slovenská sporiteľňa, a.s.SK16 0900 0000 0080 0021 0709GIBASKBX1. 3. 2016
10719Senica 1, Štefánikova 719Prima banka Slovensko, a.s.SK82 5600 0000 0062 6710 3719KOMASK2X1. 1. 2016
10720Senica, Štefánikova 720Prima banka Slovensko, a.s.SK63 5600 0000 0092 3310 6720KOMASK2X1. 1. 2008
10725Senica, Štefánikova 725Slovenská sporiteľňa, a.s.SK69 0900 0000 0080 0021 0725GIBASKBX1. 12. 2018
10728Senica, J. Kráľa 728Slovenská sporiteľňa, a.s.SK70 0900 0000 0080 0051 0728GIBASKBX1. 10. 2020
10741Senica, Hollého 741Slovenská sporiteľňa, a.s.SK25 0900 0000 0080 0021 0741GIBASKBX1. 12. 2015
10743Senica, Hollého 743Českoslov. obchodná banka , a.SK55 7500 0000 0041 0743 0009CEKOSKBX1. 10. 2012
10745Senica, Hollého 745Českoslov. obchodná banka , a.SK05 7500 0000 0041 0745 0018CEKOSKBX1. 10. 2012
10746Senica, Hollého 746Slovenská sporiteľňa, a.s.SK36 0900 0000 0080 0311 0746GIBASKBX1. 6. 2013
10752Senica, Hollého 752Prima banka Slovensko, a.s.SK51 5600 0000 0092 3410 8752KOMASK2X1. 1. 2008
10753Senica, Hollého 753Slovenská sporiteľňa, a.s.SK02 0900 0000 0057 9811 0753GIBASKBX1. 7. 2022
11172Senica, Agátova 1172Slovenská sporiteľňa, a.s.SK18 0900 0000 0080 0041 1172GIBASKBX1. 2. 2018
11202Senica, S. Jurkoviča 1202Českoslov. obchodná banka , a.SK09 7500 0000 0041 1202 0004CEKOSKBX1. 10. 2012
11203Senica, S. Jurkoviča 1203Slovenská sporiteľňa, a.s.SK04 0900 0000 0080 0141 1203GIBASKBX1. 9. 2013
11204Senica, S. Jurkoviča 1204Slovenská sporiteľňa, a.s.SK12 0900 0000 0080 0071 1204GIBASKBX1. 8. 2014
11206Senica, S. Jurkoviča 1206Slovenská sporiteľňa, a.s.SK45 0900 0000 0080 0091 1206GIBASKBX1. 2. 2016
11208Senica, S. Jurkoviča 1208Slovenská sporiteľňa, a.s.SK36 0900 0000 0080 0001 1208GIBASKBX1. 1. 2021
11211Senica, L. Novomeského 1211Českoslov. obchodná banka , a.SK63 7500 0000 0041 1211 0018CEKOSKBX1. 10. 2012
11212Senica, L. Novomeského 1212Slovenská sporiteľňa, a.s.SK87 0900 0000 0080 0071 1212GIBASKBX1. 12. 2019
11213Senica, L. Novomeského 1213Slovenská sporiteľňa, a.s.SK72 0900 0000 0059 7511 1213GIBASKBX1. 6. 2022
11215Senica, L. Novomeského 1215Českoslov. obchodná banka , a.SK35 7500 0000 0041 1215 0001CEKOSKBX1. 10. 2012
11216Senica, L. Novomeského 1216Českoslov. obchodná banka , a.SK18 7500 0000 0041 1216 0007CEKOSKBX1. 10. 2012
11314Senica, Vajanského 22Slovenská sporiteľňa, a.s.SK40 0900 0000 0053 5401 0022GIBASKBX1. 8. 2021
11350Senica, L. Novomeského 1350Slovenská sporiteľňa, a.s.SK52 0900 0000 0080 0061 1350GIBASKBX1. 4. 2017
11352Senica, J. Mudrocha 1352Českoslov. obchodná banka , a.SK42 7500 0000 0041 1352 0000CEKOSKBX1. 10. 2012
11353Senica, J. Mudrocha 1353Slovenská sporiteľňa, a.s.SK53 0900 0000 0080 0091 1353GIBASKBX1. 10. 2016
11354Senica, J. Mudrocha 1354Prima banka Slovensko, a.s.SK41 5600 0000 0092 3311 2354KOMASK2X1. 1. 2008
11355Senica, J. Mudrocha 1355Slovenská sporiteľňa, a.s.SK06 0900 0000 0080 0271 1355GIBASKBX1. 8. 2013
11356Senica, J. Mudrocha 1356Slovenská sporiteľňa, a.s.SK12 0900 0000 0080 0011 1356GIBASKBX1. 2. 2015
11358Senica, G. L. Svobodu 1358Slovenská sporiteľňa, a.s.SK45 0900 0000 0080 0031 1358GIBASKBX1. 4. 2018
11359Senica, G. L. Svobodu 1359Slovenská sporiteľňa, a.s.SK13 0900 0000 0080 0041 1359GIBASKBX1. 11. 2018
11361Senica, G. L. Svobodu 1361Českoslov. obchodná banka , a.SK21 7500 0000 0041 1361 0006CEKOSKBX1. 10. 2012
11373Senica, Sotinská 1373Slovenská sporiteľňa, a.s.SK33 0900 0000 0080 0021 1373GIBASKBX1. 2. 2018
11474Senica, Sotinská 1474Prima banka Slovensko, a.s.SK36 5600 0000 0092 3311 1474KOMASK2X1. 1. 2008
11475Senica, Sotinská 1475Prima banka Slovensko, a.s.SK67 5600 0000 0092 3311 5475KOMASK2X1. 1. 2008
12679Senica, Jána Bežu 2679Slovenská sporiteľňa, a.s.SK17 0900 0000 0069 6161 2679GIBASKBX1. 1. 2021
15241Senica 1, Čáčovská cesta 5241Prima banka Slovensko, a.s.SK70 5600 0000 0092 5210 0164KOMASK2X1. 1. 2017
15242Senica 1, Čáčovská cesta 5242Prima banka Slovensko, a.s.SK90 5600 0000 0092 5116 0165KOMASK2X1. 1. 2017
15243Senica 1, Čáčovská cesta 5243Slovenská sporiteľňa, a.s.SK12 0900 0000 0080 0021 5243GIBASKBX1. 8. 2019
20271Myjava, Bradáčova 271Slovenská sporiteľňa, a.s.SK46 0900 0000 0080 0042 0271GIBASKBX1. 3. 2017
20285Myjava, Partizánska 285Českoslov. obchodná banka , a.SK59 7500 0000 0042 0285 0001CEKOSKBX1. 10. 2012
20286Myjava, Partizánska 286Prima banka Slovensko, a.s.SK73 5600 0000 0092 3320 5286KOMASK2X1. 1. 2008
20289Myjava, Partizánska 289Prima banka Slovensko, a.s.SK55 5600 0000 0092 3320 6289KOMASK2X1. 1. 2008
20299Myjava, Jablonská 299Slovenská sporiteľňa, a.s.SK61 0900 0000 0080 0052 0299GIBASKBX1. 12. 2015
20300Myjava, Jablonská 300Slovenská sporiteľňa, a.s.SK39 0900 0000 0080 0042 0300GIBASKBX1. 2. 2016
20362Myjava, Dolná štvrť 362Českoslov. obchodná banka , a.SK58 7500 0000 0042 0362 0005CEKOSKBX1. 10. 2012
20363Myjava, Dolná štvrť 363Prima banka Slovensko, a.s.SK65 5600 0000 0092 3320 4363KOMASK2X1. 1. 2008
20366Myjava, Dolná štvrť 366Slovenská sporiteľňa, a.s.SK23 0900 0000 0080 0002 0366GIBASKBX1. 5. 2020
20373Myjava, 8. apríla 373Slovenská sporiteľňa, a.s.SK35 0900 0000 0080 0182 0373GIBASKBX1. 9. 2015
20374Myjava, 8. apríla 374Prima banka Slovensko, a.s.SK25 5600 0000 0092 3320 5374KOMASK2X1. 1. 2008
20381Myjava, Partizánska 381Prima banka Slovensko, a.s.SK69 5600 0000 0092 3320 1381KOMASK2X1. 1. 2008
20382Myjava, 8. apríla 382Slovenská sporiteľňa, a.s.SK03 5600 0000 0092 3320 5382GIBASKBX1. 7. 2022
20383Myjava, Jánošíkova 383Prima banka Slovensko, a.s.SK34 5600 0000 0092 3320 9383KOMASK2X1. 1. 2008
20384Myjava, Jánošíkova 384Prima banka Slovensko, a.s.SK51 5600 0000 0092 3320 2384KOMASK2X1. 1. 2008
20385Myjava, Viestova 385Prima banka Slovensko, a.s.SK82 5600 0000 0092 3320 6385KOMASK2X1. 1. 2008
20386Myjava, Viestova 386Českoslov. obchodná banka , a.SK35 7500 0000 0042 0386 0009CEKOSKBX1. 10. 2012
20399Myjava, Pažického 399Prima banka Slovensko, a.s.SK24 5600 0000 0092 3320 8399KOMASK2X1. 1. 2008
20402Myjava, SNP 402Slovenská sporiteľňa, a.s.SK28 0900 0000 0080 0182 0402GIBASKBX1. 6. 2015
20408Myjava, SNP 408Českoslov. obchodná banka , a.SK62 7500 0000 0042 0408 0004CEKOSKBX1. 10. 2012
20409Myjava, SNP 409Prima banka Slovensko, a.s.SK79 5600 0000 0092 3320 7409KOMASK2X1. 1. 2008
20410Myjava, SNP 410Prima banka Slovensko, a.s.SK62 5600 0000 0092 3320 1410KOMASK2X1. 1. 2008
20412Myjava, Pažického 412Slovenská sporiteľňa, a.s.SK96 0900 0000 0080 0282 0412GIBASKBX1. 8. 2013
20414Myjava, SNP 414Českoslov. obchodná banka , a.SK64 7500 0000 0042 0414 0011CEKOSKBX1. 10. 2012
20415Myjava, SNP 415Slovenská sporiteľňa, a.s.SK38 0900 0000 0080 0042 0415GIBASKBX1. 5. 2017
20555Myjava, 1. mája 555Prima banka Slovensko, a.s.SK98 5600 0000 0092 3420 6555KOMASK2X1. 1. 2008
20589Myjava, Nám. M. R. Štefánika 589Slovenská sporiteľňa, a.s.SK53 0900 0000 0080 0122 0589GIBASKBX1. 7. 2014
20600Myjava, Nám. M. R. Štefánika 600Prima banka Slovensko, a.s.SK47 5600 0000 0092 3420 6600KOMASK2X1. 1. 2008
20608Myjava, Nám. M. R. Štefánika 608Českoslov. obchodná banka , a.SK48 7500 0000 0042 0608 0008CEKOSKBX1. 10. 2012
20609Myjava, Hurbanova 609Prima banka Slovensko, a.s.SK90 5600 0000 0092 3420 9609KOMASK2X1. 1. 2008
20610Myjava, Hurbanova 610Českoslov. obchodná banka , a.SK31 7500 0000 0042 0610 0005CEKOSKBX1. 10. 2012
20611Myjava, Hurbanova 611Prima banka Slovensko, a.s.SK07 5600 0000 0092 3420 7611KOMASK2X1. 1. 2008
20637Myjava, Nám. M. R. Štefánika 637Slovenská sporiteľňa, a.s.SK03 0900 0000 0080 0152 0637GIBASKBX1. 7. 2014
20638Myjava, Nám. M. R. Štefánika 638Slovenská sporiteľňa, a.s.SK11 0900 0000 0080 0082 0638GIBASKBX1. 11. 2012
20678Myjava, Hurbanova 678Slovenská sporiteľňa, a.s.SK13 0900 0000 0080 0052 0678GIBASKBX1. 8. 2014
20682Myjava, Hurbanova 682Slovenská sporiteľňa, a.s.SK22 0900 0000 0080 0012 0682GIBASKBX1. 12. 2019
20683Myjava, Staromyjavská 683Slovenská sporiteľňa, a.s.SK87 0900 0000 0080 0022 0683GIBASKBX1. 12. 2018
20685Myjava, Staromyjavská 685Českoslov. obchodná banka , a.SK31 7500 0000 0042 0685 0009CEKOSKBX1. 9. 2018
20687Myjava, Staromyjavská 687Slovenská sporiteľňa, a.s.SK56 0900 0000 0080 0062 0687GIBASKBX1. 5. 2020
20688Myjava, Hoštáky 688Slovenská sporiteľňa, a.s.SK24 0900 0000 0080 0072 0688GIBASKBX1. 6. 2015
20811Myjava, Krmanova 811Prima banka Slovensko, a.s.SK73 5600 0000 0092 3420 6811KOMASK2X1. 1. 2008
20812Myjava, Krmanova 812Prima banka Slovensko, a.s.SK35 5600 0000 0092 3520 2812KOMASK2X1. 1. 2008
20932Myjava, Hurbanova 932Českoslov. obchodná banka , a.SK96 7500 0000 0042 0932 0011CEKOSKBX1. 10. 2012
20933Myjava, Hurbanova 933Českoslov. obchodná banka , a.SK04 7500 0000 0042 0933 0009CEKOSKBX1. 10. 2012
20973Myjava, M. Marečka 973Českoslov. obchodná banka , a.SK05 7500 0000 0040 1119 2165CEKOSKBX1. 10. 2012
21054Myjava, Kamenné 1054Prima banka Slovensko, a.s.SK80 5600 0000 0092 3321 5054KOMASK2X1. 1. 2008
21055Myjava, Kamenné 1055Prima banka Slovensko, a.s.SK14 5600 0000 0092 3321 9055KOMASK2X1. 1. 2008
21056Myjava, Kamenné 1056Prima banka Slovensko, a.s.SK31 5600 0000 0092 3321 2056KOMASK2X1. 1. 2008
30674Skalica, Pelíškova 674Prima banka Slovensko, a.s.SK68 5600 0000 0092 3330 5674KOMASK2X1. 1. 2008
30675Skalica, Pelíškova 675Slovenská sporiteľňa, a.s.SK35 0900 0000 0080 0073 0675GIBASKBX1. 7. 2015
30754Skalica, Ul. Dr. Clementisa 754Slovenská sporiteľňa, a.s.SK64 0900 0000 0058 3513 0754GIBASKBX1. 7. 2022
30881Skalica, Mallého 881Prima banka Slovensko, a.s.SK81 5600 0000 0092 3330 0881KOMASK2X1. 1. 2008
31038Skalica 1, Ul. Dr. Clementisa 1038Slovenská sporiteľňa, a.s.SK26 0900 0000 0080 0083 1038GIBASKBX1. 2. 2016
31043Skalica 1, Školská 1043Slovenská sporiteľňa, a.s.SK03 0900 0000 0080 0053 1043GIBASKBX1. 11. 2019
31048Skalica, Mazúrova 1048Prima banka Slovensko, a.s.SK04 5600 0000 0092 3331 9048KOMASK2X1. 1. 2008
31065Skalica, Mallého 1065Prima banka Slovensko, a.s.SK74 5600 0000 0092 3331 2065KOMASK2X1. 1. 2008
31083Skalica, Školská 1083Slovenská sporiteľňa, a.s.SK62 0900 0000 0080 0103 1083GIBASKBX1. 5. 2014
31087Skalica, Ul. Dr. Clementisa 1087Slovenská sporiteľňa, a.s.SK91 5600 0000 0092 3331 4087GIBASKBX1. 7. 2022
31089Skalica, Ul. Dr. Clementisa 1089Českoslov. obchodná banka , a.SK19 7500 0000 0043 1089 0000CEKOSKBX1. 10. 2012
31151Skalica, Mazúrova 1151Slovenská sporiteľňa, a.s.SK75 5600 0000 0092 3331 5151GIBASKBX1. 7. 2022
31155Skalica, Koreszkova 1155Slovenská sporiteľňa, a.s.SK98 0900 0000 0080 0023 1155GIBASKBX1. 10. 2018
31164Skalica, Mallého 1164Prima banka Slovensko, a.s.SK83 5600 0000 0092 3331 3164KOMASK2X1. 1. 2008
31165Skalica, Mallého 1165Prima banka Slovensko, a.s.SK17 5600 0000 0092 3331 7165KOMASK2X1. 1. 2008
31166Skalica, Ul. Dr. Clementisa 1166Českoslov. obchodná banka , a.SK18 7500 0000 0043 1166 0004CEKOSKBX1. 10. 2012
31171Skalica, Ul. Dr. Clementisa 1171Prima banka Slovensko, a.s.SK72 5600 0000 0092 3431 2171KOMASK2X1. 1. 2008
31172Skalica, Ul. Dr. Clementisa 1172Prima banka Slovensko, a.s.SK61 5600 0000 0092 3331 3172KOMASK2X1. 1. 2008
31173Skalica, Ul. Dr. Clementisa 1173Slovenská sporiteľňa, a.s.SK87 0900 0000 0080 0043 1173GIBASKBX1. 2. 2015
31175Skalica, Ul. Dr. Clementisa 1175Slovenská sporiteľňa, a.s.SK80 0900 0000 0080 0143 1175GIBASKBX1. 1. 2014
31225Skalica, L. Svobodu 1225Prima banka Slovensko, a.s.SK22 5600 0000 0092 3331 2225KOMASK2X1. 1. 2008
31226Skalica, L. Svobodu 1226Českoslov. obchodná banka , a.SK42 7500 0000 0043 1226 0002CEKOSKBX1. 1. 2011
31227Skalica, L. Svobodu 1227Slovenská sporiteľňa, a.s.SK54 0900 0000 0080 0103 1227GIBASKBX1. 3. 2013
31413Skalica, Vajanského 1413Prima banka Slovensko, a.s.SK14 5600 0000 0092 3331 7413KOMASK2X1. 1. 2008
31414Skalica, Vajanského 1414Slovenská sporiteľňa, a.s.SK74 0900 0000 0080 0053 1414GIBASKBX1. 11. 2016
31415Skalica, Vajanského 1415Slovenská sporiteľňa, a.s.SK42 0900 0000 0080 0063 1415GIBASKBX1. 6. 2016
31439Skalica, Pod Hájkom 1439Českoslov. obchodná banka , a.SK32 7500 0000 0043 1439 0011CEKOSKBX1. 10. 2012
31441Skalica, Pod Hájkom 1441Českoslov. obchodná banka , a.SK37 7500 0000 0043 1441 0000CEKOSKBX1. 10. 2012
31442Skalica, Pod Hájkom 1442Slovenská sporiteľňa, a.s.SK74 0900 0000 0080 0093 1442GIBASKBX1. 8. 2019
31444Skalica, Pod Hájkom 1444Slovenská sporiteľňa, a.s.SK67 0900 0000 0080 0193 1444GIBASKBX1. 1. 2014
31446Skalica, Pod Hájkom 1446Slovenská sporiteľňa, a.s.SK58 0900 0000 0080 0103 1446GIBASKBX1. 1. 2014
31447Skalica, Pod Hájkom 1447Slovenská sporiteľňa, a.s.SK66 0900 0000 0080 0033 1447GIBASKBX1. 6. 2015
31448Skalica, Pod Hájkom 1448Slovenská sporiteľňa, a.s.SK55 0900 0000 0002 5419 0035GIBASKBX1. 10. 2012
31449Skalica, Pod Hájkom 1449Slovenská sporiteľňa, a.s.SK59 0900 0000 0080 0133 1449GIBASKBX1. 3. 2013
31450Skalica, sídl. SNP 1450Slovenská sporiteľňa, a.s.SK52 0900 0000 0080 0093 1450GIBASKBX1. 10. 2018
31451Skalica, sídl. SNP 1451Slovenská sporiteľňa, a.s.SK77 0900 0000 0080 0183 1451GIBASKBX1. 9. 2015
31455Skalica, sídl. SNP 1455Slovenská sporiteľňa, a.s.SK04 0900 0000 0080 0113 1455GIBASKBX1. 3. 2013
31456Skalica, sídl. SNP 1456Českoslov. obchodná banka , a.SK29 7500 0000 0043 1456 0009CEKOSKBX1. 10. 2012
31457Skalica, sídl. SNP 1457Prima banka Slovensko, a.s.SK76 5600 0000 0092 3431 3457KOMASK2X1. 1. 2008
31789Skalica 1, Zápotočná 1789Slovenská sporiteľňa, a.s.SK47 0900 0000 0080 0033 1789GIBASKBX1. 5. 2015
32000Skalica, Záhradná 2000Slovenská sporiteľňa, a.s.SK78 0900 0000 0080 0023 2000GIBASKBX1. 6. 2015
32001Skalica, Záhradná 2001Prima banka Slovensko, a.s.SK49 5600 0000 0092 3432 5001KOMASK2X1. 1. 2008
32002Skalica, Záhradná 2002Českoslov. obchodná banka , a.SK47 7500 0000 0043 2002 0009CEKOSKBX1. 10. 2012
32003Skalica, Pelíškova 2003Prima banka Slovensko, a.s.SK97 5600 0000 0092 3432 2003KOMASK2X1. 1. 2008
32068Skalica, L. Svobodu 2068Českoslov. obchodná banka , a.SK68 7500 0000 0043 2068 0007CEKOSKBX1. 10. 2012
32087Skalica, Pod Hájkom 2087Prima banka Slovensko, a.s.SK55 5600 0000 0092 3432 5087KOMASK2X1. 1. 2008
32162Skalica, sídl. SNP 2162Slovenská sporiteľňa, a.s.SK34 0900 0000 0080 0093 2162GIBASKBX1. 11. 2014
32166Skalica, L. Svobodu 2166Prima banka Slovensko, a.s.SK58 5600 0000 0092 5232 7166KOMASK2X1. 7. 2012
32181Skalica, Pod Hájkom 2181Slovenská sporiteľňa, a.s.SK46 0900 0000 0080 0013 2181GIBASKBX1. 6. 2015
32182Skalica, Pelíškova 2182Slovenská sporiteľňa, a.s.SK14 0900 0000 0080 0023 2182GIBASKBX1. 7. 2015
32183Skalica, Pelíškova 2183Slovenská sporiteľňa, a.s.SK79 0900 0000 0080 0033 2183GIBASKBX1. 7. 2015
41425Holíč, sídl. M.  Nešpora 1425Slovenská sporiteľňa, a.s.SK60 0900 0000 0053 1864 1425GIBASKBX1. 1. 2022
41428Holíč, sídl. M.  Nešpora 1428Slovenská sporiteľňa, a.s.SK35 0900 0000 0080 0054 1428GIBASKBX1. 12. 2015
41429Holíč, sídl. M.  Nešpora 1429Slovenská sporiteľňa, a.s.SK20 0900 0000 0080 0224 1429GIBASKBX1. 6. 2013
41431Holíč, sídl. M.  Nešpora 1431Slovenská sporiteľňa, a.s.SK34 0900 0000 0050 2993 9532GIBASKBX1. 10. 2012
41433Holíč, sídl. M.  Nešpora 1433Slovenská sporiteľňa, a.s.SK12 0900 0000 0080 0024 1433GIBASKBX1. 1. 2017
41447Holíč, sídl. M.  Nešpora 1447Slovenská sporiteľňa, a.s.SK89 0900 0000 0080 0084 1447GIBASKBX1. 7. 2017
41450Holíč, sídl. M.  Nešpora 1450Slovenská sporiteľňa, a.s.SK90 0900 0000 0080 0114 1450GIBASKBX1. 3. 2019
41451Holíč, sídl. M.  Nešpora 1451Slovenská sporiteľňa, a.s.SK59 0900 0000 0050 2732 6484GIBASKBX1. 10. 2012
41453Holíč, sídl. M.  Nešpora 1453Slovenská sporiteľňa, a.s.SK91 0900 0000 0080 0144 1453GIBASKBX1. 2. 2014
41456Holíč, sídl. M.  Nešpora 1456Slovenská sporiteľňa, a.s.SK35 0900 0000 0080 0094 1456GIBASKBX1. 9. 2016
41458Holíč, Pri kaštieli 1458Českoslov. obchodná banka , a.SK29 7500 0000 0044 1458 0007CEKOSKBX1. 10. 2012
41460Holíč, Pri kaštieli 1460Slovenská sporiteľňa, a.s.SK44 0900 0000 0080 0054 1460GIBASKBX1. 10. 2015
41461Holíč, Bratislavská 1461Slovenská sporiteľňa, a.s.SK12 0900 0000 0080 0064 1461GIBASKBX1. 2. 2018
41465Holíč, J. J. Bóora 1465Českoslov. obchodná banka , a.SK42 7500 0000 0044 1465 0001CEKOSKBX1. 10. 2012
41466Holíč, J. J. Bóora 1466Prima banka Slovensko, a.s.SK77 5600 0000 0092 3341 0466KOMASK2X1. 1. 2008
41467Holíč, J. J. Bóora 1467Slovenská sporiteľňa, a.s.SK69 0900 0000 0080 0014 1467GIBASKBX1. 1. 2018
41474Holíč, Pri kaštieli 1474Slovenská sporiteľňa, a.s.SK79 0900 0000 0080 0004 1474GIBASKBX1. 2. 2020
41476Holíč, Pri kaštieli 1476Českoslov. obchodná banka , a.SK90 7500 0000 0044 1476 0008CEKOSKBX1. 10. 2012
41477Holíč, Pri kaštieli 1477Českoslov. obchodná banka , a.SK57 7500 0000 0044 1477 0011CEKOSKBX1. 10. 2012
41527Holíč, Hodonínska 1527Slovenská sporiteľňa, a.s.SK63 0900 0000 0080 0084 1527GIBASKBX1. 8. 2016
41528Holíč, Hodonínska 1528Slovenská sporiteľňa, a.s.SK31 0900 0000 0080 0094 1528GIBASKBX1. 4. 2017
41529Holíč, Lúčky 1529Slovenská sporiteľňa, a.s.SK56 0900 0000 0080 0184 1529GIBASKBX1. 12. 2013
41530Holíč, Lúčky 1530Českoslov. obchodná banka , a.SK79 7500 0000 0044 1530 0011CEKOSKBX1. 10. 2012
41531Holíč, Lúčky 1531Slovenská sporiteľňa, a.s.SK72 0900 0000 0080 0044 1531GIBASKBX1. 10. 2014
41533Holíč, D. Rapanta 1533Českoslov. obchodná banka , a.SK34 7500 0000 0044 1533 0018CEKOSKBX1. 10. 2012
41535Holíč, D. Rapanta 1535Českoslov. obchodná banka , a.SK34 7500 0000 0044 1535 0000CEKOSKBX1. 10. 2012
41536Holíč, D. Rapanta 1536Slovenská sporiteľňa, a.s.SK09 0900 0000 0080 0094 1536GIBASKBX1. 11. 2014
41537Holíč, Hodonínska 1537Slovenská sporiteľňa, a.s.SK34 0900 0000 0080 0184 1537GIBASKBX1. 6. 2014
41538Holíč, Jednoradová 1538Slovenská sporiteľňa, a.s.SK97 0900 0000 0080 0004 1538GIBASKBX1. 9. 2014
41539Holíč, Jednoradová 1539Českoslov. obchodná banka , a.SK75 7500 0000 0044 1539 0002CEKOSKBX1. 10. 2012
41669Holíč, sídl. SNP 1669Českoslov. obchodná banka , a.SK69 7500 0000 0044 1669 0007CEKOSKBX1. 10. 2012
41670Holíč, sídl. SNP 1670Prima banka Slovensko, a.s.SK67 5600 0000 0092 3441 8670KOMASK2X1. 1. 2008
41671Holíč, sídl. SNP 1671Prima banka Slovensko, a.s.SK84 5600 0000 0092 3441 1671KOMASK2X1. 1. 2008
41672Holíč, sídl. SNP 1672Slovenská sporiteľňa, a.s.SK95 0900 0000 0080 0144 1672GIBASKBX1. 9. 2018
41673Holíč, sídl. SNP 1673Slovenská sporiteľňa, a.s.SK82 0900 0000 0050 1554 4935GIBASKBX1. 10. 2012
41675Holíč, sídl. SNP 1675Českoslov. obchodná banka , a.SK93 7500 0000 0044 1675 0006CEKOSKBX1. 10. 2012
41676Holíč, sídl. SNP 1676Slovenská sporiteľňa, a.s.SK64 0900 0000 0080 0184 1676GIBASKBX1. 8. 2013
41677Holíč, sídl. SNP 1677Slovenská sporiteľňa, a.s.SK56 0900 0000 0053 1844 1677GIBASKBX1. 1. 2022
41683Holíč, sídl. SNP 1683Slovenská sporiteľňa, a.s.SK17 0900 0000 0080 0094 1683GIBASKBX1. 11. 2018
41684Holíč, sídl. SNP 1684Prima banka Slovensko, a.s.SK64 5600 0000 0092 3341 7684KOMASK2X1. 1. 2008
41685Holíč, sídl. SNP 1685Slovenská sporiteľňa, a.s.SK61 0900 0000 0057 9514 1685GIBASKBX1. 5. 2022
41686Holíč, sídl. SNP 1686Slovenská sporiteľňa, a.s.SK73 0900 0000 0080 0014 1686GIBASKBX1. 9. 2020
41688Holíč, Kollárova 1688Prima banka Slovensko, a.s.SK08 5600 0000 0092 3441 4688KOMASK2X1. 1. 2008
41689Holíč, Kollárova 1689Prima banka Slovensko, a.s.SK39 5600 0000 0092 3441 8689KOMASK2X1. 1. 2008
41690Holíč, Kollárova 1690Slovenská sporiteľňa, a.s.SK60 0900 0000 0053 2104 1690GIBASKBX1. 3. 2021
41782Holíč, sídl. SNP 1782Slovenská sporiteľňa, a.s.SK03 0900 0000 0080 0014 1782GIBASKBX1. 6. 2018
41783Holíč, sídl. SNP 1783Slovenská sporiteľňa, a.s.SK28 0900 0000 0080 0104 1783GIBASKBX1. 7. 2014
41784Holíč, sídl. SNP 1784Slovenská sporiteľňa, a.s.SK36 0900 0000 0080 0034 1784GIBASKBX1. 9. 2014
41786Holíč, sídl. SNP 1786Prima banka Slovensko, a.s.SK28 5600 0000 0092 3541 4786KOMASK2X1. 1. 2008
41793Holíč, sídl. SNP 1793Slovenská sporiteľňa, a.s.SK34 0900 0000 0053 2414 1793GIBASKBX1. 3. 2021
42929Holíč, sídl. M. Nešpora 2929Slovenská sporiteľňa, a.s.SK74 0900 0000 0080 0014 2929GIBASKBX1. 8. 2019
50361Brezová pod Bradlom, Dolné lúky 361Prima banka Slovensko, a.s.SK36 5600 0000 0092 3350 6361KOMASK2X1. 1. 2008
50363Brezová pod Bradlom, Dolné lúky 363Prima banka Slovensko, a.s.SK84 5600 0000 0092 3350 3363KOMASK2X1. 1. 2008
50364Brezová pod Bradlom, Dolné lúky 364Slovenská sporiteľňa, a.s.SK74 0900 0000 0080 0105 0364GIBASKBX1. 7. 2014
50365Brezová pod Bradlom, Dolné lúky 365Slovenská sporiteľňa, a.s.SK83 0900 0000 0057 7515 0365GIBASKBX1. 6. 2022
50412Brezová pod Bradlom, Nám. 7. apríla 412Prima banka Slovensko, a.s.SK46 5600 0000 0092 3350 8412KOMASK2X1. 1. 2008
50413Brezová pod Bradlom, Nám. 7. apríla 413Slovenská sporiteľňa, a.s.SK89 0900 0000 0080 0145 0413GIBASKBX1. 7. 2014
50414Brezová pod Bradlom, Nám. 7. apríla 414Prima banka Slovensko, a.s.SK43 5600 0000 0092 5150 0414KOMASK2X1. 11. 2012
50418Brezová pod Bradlom, D. Jurkoviča 418Prima banka Slovensko, a.s.SK29 5600 0000 0092 5350 0418KOMASK2X1. 11. 2012
50421Brezová pod Bradlom, D. Jurkoviča 421Slovenská sporiteľňa, a.s.SK10 0900 0000 0080 0065 0421GIBASKBX1. 5. 2019
50422Brezová pod Bradlom, D. Jurkoviča 422Prima banka Slovensko, a.s.SK72 5600 0000 0092 3350 5422KOMASK2X1. 1. 2008
50425Brezová pod Bradlom, D. Jurkoviča 425Slovenská sporiteľňa, a.s.SK36 0900 0000 0080 0185 0425GIBASKBX1. 4. 2017
50427Brezová pod Bradlom, D. Jurkoviča 427Slovenská sporiteľňa, a.s.SK67 0900 0000 0080 0015 0427GIBASKBX1. 3. 2015
50428Brezová pod Bradlom, D. Jurkoviča 428Slovenská sporiteľňa, a.s.SK35 0900 0000 0080 0025 0428GIBASKBX1. 2. 2018
50429Brezová pod Bradlom, D. Jurkoviča 429Českoslov. obchodná banka , a.SK43 7500 0000 0045 0429 0011CEKOSKBX1. 5. 2013
50431Brezová pod Bradlom, D. Jurkoviča 431Slovenská sporiteľňa, a.s.SK85 0900 0000 0053 4565 0431GIBASKBX1. 4. 2022
50433Brezová pod Bradlom, D. Jurkoviča 433Slovenská sporiteľňa, a.s.SK14 0900 0000 0080 0185 0433GIBASKBX1. 2. 2018
50434Brezová pod Bradlom, D. Jurkoviča 434Slovenská sporiteľňa, a.s.SK77 0900 0000 0080 0005 0434GIBASKBX1. 2. 2018
50435Brezová pod Bradlom, D. Jurkoviča 435Slovenská sporiteľňa, a.s.SK45 0900 0000 0080 0015 0435GIBASKBX1. 2. 2018
50436Brezová pod Bradlom, Záhumnie 436Českoslov. obchodná banka , a.SK72 7500 0000 0045 0436 0008CEKOSKBX1. 10. 2012
50437Brezová pod Bradlom, Záhumnie 437Slovenská sporiteľňa, a.s.SK97 0900 0000 0080 0385 0437GIBASKBX1. 6. 2013
50438Brezová pod Bradlom, Záhumnie 438Českoslov. obchodná banka , a.SK44 7500 0000 0045 0438 0009CEKOSKBX1. 10. 2012
50439Brezová pod Bradlom, Záhumnie 439Českoslov. obchodná banka , a.SK33 7500 0000 0045 0439 0004CEKOSKBX1. 10. 2012
50520Brezová pod Bradlom, Dr. Osuského 520Slovenská sporiteľňa, a.s.SK95 0900 0000 0080 0175 0520GIBASKBX1. 6. 2014
50523Brezová pod Bradlom, Dr. Osuského 523Prima banka Slovensko, a.s.SK32 5600 0000 0092 3350 3523KOMASK2X1. 1. 2008
50525Brezová pod Bradlom, Dr. Osuského 525Slovenská sporiteľňa, a.s.SK87 0900 0000 0080 0115 0525GIBASKBX1. 9. 2012
50527Brezová pod Bradlom, Dr. Osuského 527Slovenská sporiteľňa, a.s.SK63 0900 0000 0080 0055 0527GIBASKBX1. 7. 2015
50528Brezová pod Bradlom, Dr. Osuského 528Slovenská sporiteľňa, a.s.SK31 0900 0000 0080 0065 0528GIBASKBX1. 9. 2016
50529Brezová pod Bradlom, Dr. Osuského 529Slovenská sporiteľňa, a.s.SK96 0900 0000 0080 0075 0529GIBASKBX1. 8. 2017
50530Brezová pod Bradlom, Dr. Osuského 530Prima banka Slovensko, a.s.SK21 5600 0000 0092 3450 2530KOMASK2X1. 1. 2008
50532Brezová pod Bradlom, Horný rad 532Slovenská sporiteľňa, a.s.SK40 0900 0000 0080 0025 0532GIBASKBX1. 4. 2013
50533Brezová pod Bradlom, Horný rad 533Slovenská sporiteľňa, a.s.SK65 0900 0000 0080 0115 0533GIBASKBX1. 2. 2014
50534Brezová pod Bradlom, Horný rad 534Slovenská sporiteľňa, a.s.SK90 0900 0000 0080 0205 0534GIBASKBX1. 7. 2013
50535Brezová pod Bradlom, Horný rad 535Slovenská sporiteľňa, a.s.SK41 0900 0000 0080 0055 0535GIBASKBX1. 12. 2014
50536Brezová pod Bradlom, Horný rad 536Slovenská sporiteľňa, a.s.SK09 0900 0000 0080 0065 0536GIBASKBX1. 9. 2014
50537Brezová pod Bradlom, Horný rad 537Slovenská sporiteľňa, a.s.SK62 0900 0000 0053 4125 0537GIBASKBX1. 8. 2021
50538Brezová pod Bradlom, Horný rad 538Slovenská sporiteľňa, a.s.SK02 0900 0000 0080 0165 0538GIBASKBX1. 5. 2014
50539Brezová pod Bradlom, Horný rad 539Českoslov. obchodná banka , a.SK26 7500 0000 0045 0539 0006CEKOSKBX1. 7. 2015
50540Brezová pod Bradlom, Horný rad 540Slovenská sporiteľňa, a.s.SK49 0900 0000 0053 2825 0540GIBASKBX1. 8. 2021
50541Brezová pod Bradlom, Horný rad 541Slovenská sporiteľňa, a.s.SK83 0900 0000 0080 0035 0541GIBASKBX1. 11. 2017
50554Brezová pod Bradlom, Horný rad 554Prima banka Slovensko, a.s.SK86 5600 0000 0092 3450 1554KOMASK2X1. 1. 2008
50555Brezová pod Bradlom, Horný rad 555Slovenská sporiteľňa, a.s.SK63 0900 0000 0080 0095 0555GIBASKBX1. 9. 2016
50556Brezová pod Bradlom, Horný rad 556Slovenská sporiteľňa, a.s.SK88 0900 0000 0080 0185 0556GIBASKBX1. 9. 2016
50557Brezová pod Bradlom, Horný rad 557Slovenská sporiteľňa, a.s.SK54 0900 0000 0080 0005 0557GIBASKBX1. 9. 2016
50567Brezová pod Bradlom, Horný rad 567Prima banka Slovensko, a.s.SK66 5600 0000 0092 3350 7567KOMASK2X1. 1. 2008
50568Brezová pod Bradlom, Horný rad 568Slovenská sporiteľňa, a.s.SK33 0900 0000 0080 0035 0568GIBASKBX1. 7. 2016
50569Brezová pod Bradlom, Horný rad 569Slovenská sporiteľňa, a.s.SK98 0900 0000 0080 0045 0569GIBASKBX1. 2. 2016
50570Brezová pod Bradlom, Horný rad 570Slovenská sporiteľňa, a.s.SK51 0900 0000 0080 0085 0570GIBASKBX1. 8. 2017
50581Brezová pod Bradlom, Družstevná 581Slovenská sporiteľňa, a.s.SK85 0900 0000 0080 0005 0581GIBASKBX1. 10. 2018
50582Brezová pod Bradlom, Družstevná 582Slovenská sporiteľňa, a.s.SK53 0900 0000 0080 0015 0582GIBASKBX1. 10. 2018
50583Brezová pod Bradlom, Družstevná 583Prima banka Slovensko, a.s.SK92 5600 0000 0092 3550 2583KOMASK2X1. 1. 2008
50590Brezová pod Bradlom, Družstevná 590Prima banka Slovensko, a.s.SK53 5600 0000 0092 3550 9590KOMASK2X1. 1. 2008
60698Gbely, Učňovská 698Slovenská sporiteľňa, a.s.SK91 0900 0000 0069 5026 0698GIBASKBX1. 1. 2021
61393Gbely, Záhumenice 1393Slovenská sporiteľňa, a.s.SK75 0900 0000 0057 8376 1393GIBASKBX1. 10. 2021
61463Gbely, Záhumenice 1463Slovenská sporiteľňa, a.s.SK66 0900 0000 0080 0236 1463GIBASKBX1. 8. 2013
61464Gbely, Záhumenice 1464Slovenská sporiteľňa, a.s.SK74 0900 0000 0080 0166 1464GIBASKBX1. 10. 2013
61465Gbely, Záhumenice 1465Slovenská sporiteľňa, a.s.SK82 0900 0000 0080 0096 1465GIBASKBX1. 12. 2014
61466Gbely, Záhumenice 1466Slovenská sporiteľňa, a.s.SK10 0900 0000 0080 0186 1466GIBASKBX1. 10. 2013
70390Rohožník, Školské nám. 390Prima banka Slovensko, a.s.SK82 5600 0000 0092 3370 7390KOMASK2X1. 1. 2008
70391Rohožník, Školské nám. 391Prima banka Slovensko, a.s.SK02 5600 0000 0092 3370 0391KOMASK2X1. 1. 2008
70392Rohožník, Školské nám. 392Prima banka Slovensko, a.s.SK33 5600 0000 0092 3370 4392KOMASK2X1. 1. 2008
70393Rohožník, Školské nám. 393Prima banka Slovensko, a.s.SK64 5600 0000 0092 3370 8393KOMASK2X1. 1. 2008
70394Rohožník, Školské nám. 394Prima banka Slovensko, a.s.SK81 5600 0000 0092 3370 1394KOMASK2X1. 1. 2008
70395Rohožník, Školské nám. 395Prima banka Slovensko, a.s.SK15 5600 0000 0092 3370 5395KOMASK2X1. 1. 2008
70396Rohožník, Školské nám. 396Prima banka Slovensko, a.s.SK46 5600 0000 0092 3370 9396KOMASK2X1. 1. 2008
70397Rohožník, Školské nám. 397Prima banka Slovensko, a.s.SK63 5600 0000 0092 3370 2397KOMASK2X1. 1. 2008
70398Rohožník, Školské nám. 398Prima banka Slovensko, a.s.SK94 5600 0000 0092 3370 6398KOMASK2X1. 1. 2008
70466Rohožník, Školské nám. 466Slovenská sporiteľňa, a.s.SK50 0900 0000 0080 0077 0466GIBASKBX1. 1. 2018
70689Rohožník, Senická 689Slovenská sporiteľňa, a.s.SK78 0900 0000 0080 0007 0689GIBASKBX1. 8. 2017
80569Jablonica, Sídlisko 569Slovenská sporiteľňa, a.s.SK28 0900 0000 0080 0088 0569GIBASKBX1. 9. 2015
80570Jablonica, Sídlisko 570Slovenská sporiteľňa, a.s.SK36 0900 0000 0080 0018 0570GIBASKBX1. 1. 2018
80571Jablonica, Sídlisko 571Slovenská sporiteľňa, a.s.SK61 0900 0000 0080 0108 0571GIBASKBX1. 6. 2017
80572Jablonica, Sídlisko 572Slovenská sporiteľňa, a.s.SK69 0900 0000 0080 0038 0572GIBASKBX1. 3. 2016
80682Jablonica, Sídlisko 682Slovenská sporiteľňa, a.s.SK76 0900 0000 0080 0098 0682GIBASKBX1. 6. 2017
80683Jablonica, Sídlisko 683Slovenská sporiteľňa, a.s.SK04 0900 0000 0080 0188 0683GIBASKBX1. 5. 2019
90013Moravský Svätý Ján, Moravský Svätý Ján 13Slovenská sporiteľňa, a.s.SK03 0900 0000 0080 0189 0013GIBASKBX1. 12. 2019
90017Rudník, Rudník 17Slovenská sporiteľňa, a.s.SK67 0900 0000 0080 0039 0017GIBASKBX1. 11. 2019
90076Sobotište, Sobotište 76Slovenská sporiteľňa, a.s.SK26 0900 0000 0080 0039 0076GIBASKBX1. 8. 2018
90126Plavecký Peter, Plavecký Peter 126Slovenská sporiteľňa, a.s.SK73 0900 0000 0053 1659 0126GIBASKBX1. 5. 2021
90128Šajdíkove Humence, Šajd.Humence 128Slovenská sporiteľňa, a.s.SK02 0900 0000 0080 0189 0128GIBASKBX1. 12. 2017
90185Prievaly, Prievaly 185Prima banka Slovensko, a.s.SK88 5600 0000 0092 3390 1185KOMASK2X1. 1. 2008
90365Smolinské, Smolinské 365Prima banka Slovensko, a.s.SK05 5600 0000 0092 3390 6365KOMASK2X1. 1. 2008
90367Rudník, Rudník 367Slovenská sporiteľňa, a.s.SK26 0900 0000 0080 0039 0367GIBASKBX1. 10. 2020
90374Hlboké, Hlboké 374Slovenská sporiteľňa, a.s.SK36 0900 0000 0080 0029 0374GIBASKBX1. 6. 2018
90382Hlboké, Hlboké 382Slovenská sporiteľňa, a.s.SK14 0900 0000 0080 0029 0382GIBASKBX1. 1. 2019
90387Hlboké, Hlboké 387Slovenská sporiteľňa, a.s.SK48 0900 0000 0080 0079 0387GIBASKBX1. 9. 2020
90410Dojč, Dojč 410Českoslov. obchodná banka , a.SK35 7500 0000 0049 0410 0002CEKOSKBX1. 8. 2021
90468Cerová, Cerová 468Prima banka Slovensko, a.s.SK37 5600 0000 0092 5291 8468KOMASK2X1. 8. 2012
90574Šaštín Stráže, Alej 574Slovenská sporiteľňa, a.s.SK85 0900 0000 0080 0189 0574GIBASKBX1. 5. 2016
90575Šaštín Stráže, Alej 575Slovenská sporiteľňa, a.s.SK51 0900 0000 0080 0009 0575GIBASKBX1. 11. 2016
90576Šaštín Stráže, Alej 576Prima banka Slovensko, a.s.SK31 5600 0000 0092 3390 6576KOMASK2X1. 1. 2008
90578Šaštín Stráže, Alej 578Slovenská sporiteľňa, a.s.SK12 0900 0000 0080 0119 0578GIBASKBX1. 6. 2014
90579Šaštín Stráže, Alej 579Slovenská sporiteľňa, a.s.SK20 0900 0000 0080 0049 0579GIBASKBX1. 9. 2019
90581Šaštín Stráže, Alej 581Prima banka Slovensko, a.s.SK27 5600 0000 0092 3390 5581KOMASK2X1. 1. 2008
90586Šaštín Stráže, Šaštín Stráže 586Prima banka Slovensko, a.s.SK57 5600 0000 0092 3390 3586KOMASK2X1. 1. 2008
90607Veľké Leváre, Družstevná 607Prima banka Slovensko, a.s.SK72 5600 0000 0092 3390 3607KOMASK2X1. 1. 2008
90608Veľké Leváre, Družstevná 608Slovenská sporiteľňa, a.s.SK70 0900 0000 0080 0129 0608GIBASKBX1. 12. 2013
90609Veľké Leváre, Družstevná 609Slovenská sporiteľňa, a.s.SK78 0900 0000 0080 0059 0609GIBASKBX1. 1. 2018
90611Veľké Leváre, Družstevná 611Prima banka Slovensko, a.s.SK51 5600 0000 0092 3390 9611KOMASK2X1. 1. 2008
90616Veľké Leváre, Družstevná 616Prima banka Slovensko, a.s.SK81 5600 0000 0092 3390 7616KOMASK2X1. 1. 2008
90648Veľké Leváre, 1. mája 648Prima banka Slovensko, a.s.SK27 5600 0000 0092 3390 6648KOMASK2X1. 1. 2008
90698Kúty, Školská 698Prima banka Slovensko, a.s.SK74 5600 0000 0092 3390 2698KOMASK2X1. 1. 2008
90699Kúty, Školská 699Prima banka Slovensko, a.s.SK08 5600 0000 0092 3390 6699KOMASK2X1. 1. 2008
90700Kúty, Školská 700Slovenská sporiteľňa, a.s.SK71 0900 0000 0080 0009 0700GIBASKBX1. 8. 2017
90754Sobotište, Sobotište 754Slovenská sporiteľňa, a.s.SK39 0900 0000 0053 4869 0754GIBASKBX1. 10. 2021
90813Kúty, Textilná 813Slovenská sporiteľňa, a.s.SK79 0900 0000 0080 0099 0813GIBASKBX1. 1. 2020
90815Kúty, Textilná 815Českoslov. obchodná banka , a.SK37 7500 0000 0049 0815 0007CEKOSKBX1. 10. 2012
90907Borský Mikuláš, Záhorácka 907Prima banka Slovensko, a.s.SK81 5600 0000 0092 3390 7907KOMASK2X1. 1. 2008
90908Borský Mikuláš, Záhorácka 908Prima banka Slovensko, a.s.SK43 5600 0000 0092 3490 3908KOMASK2X1. 1. 2008
90965Kúty, Školská 965Prima banka Slovensko, a.s.SK51 5600 0000 0092 3490 6965KOMASK2X1. 1. 2008
91392Kúty 1, Školská 1392Slovenská sporiteľňa, a.s.SK06 0900 0000 0080 0019 1392GIBASKBX2. 5. 2016
91408Šaštín Stráže, M. Nešpora 1408Prima banka Slovensko, a.s.SK56 5600 0000 0092 3391 6408KOMASK2X1. 1. 2008
Zdieľať článok: