Ekonomický úsek

Ekonomický námestníkIng. Martin Kovačovič034-69407 32kovacovic.martin@osbdse.sk
Správca počítačovej siete a informačného systémuIng. Marta Barteková034-69407 20bartekova.marta@osbdse.sk
Učtáreň-vedúca informačnej sústavyIng. Vladimíra Faková034-69407 37fakova.vladimira@osbdse.sk
Učtáreň-všeobecný účtovníkIng. Zuzana Svobodová034-69407 37svobodova.zuzana@osbdse.sk
Učtáreň-všeobecný účtovníkDarina Wolfová034-69407 21wolfova.darina@osbdse.sk
Pokladňa, evidencia členských podielov, základných členských vkladov a investičných úverovĽubica Kovačovičová034-69407 36kovacovicova.lubica@osbdse.sk
Pokladňa, správa bankových bežných a úverových účtov Mária Faboková034-69407 13fabokova.maria@osbdse.sk
Evidencia nájomného – nebytové priestory, daň z nehnuteľnostíZdenka Karasová034-69407 38karasova.zdena@osbdse.sk
Evidencia a likvidácia došlých faktúr, dopravaEva Bystrická034-69407 19bystricka.eva@osbdse.sk
Referent personálnej práce, mzdy a ochrana osobných údajov 
Michal Bednárik034-69407 40bednarik.michal@osbdse.sk
Evidencia vlastníkov, nájomcov a ich platieb – Holíč, Gbely, JablonicaIvana Klenová034-69407 22klenova.ivana@osbdse.sk
Evidencia vlastníkov, nájomcov a ich platieb – Skalica, Rohožník, Rozptyl Daniela Balážová034-69407 23balazova.daniela@osbdse.sk
Evidencia vlastníkov, nájomcov a ich platieb – SenicaJuliana Hyžová034-69407 12hyzova.juliana@osbdse.sk
Evidencia vlastníkov, nájomcov a ich platieb – Myjava, BrezováAnna Bartošová034-69407 33bartosova.anna@osbdse.sk
Zdieľať článok: