Predseda OSBD SenicaIng. Alexander Janovič034-69407 29, 034-6513710predseda@osbdse.sk
Asistentka predseduBc. Gabriela Gáliková034-69407 28, 034-6513710galikova.gabriela@osbdse.sk
Zmluvy o nájme a podnájme nebytových a spoločných priestorov, webportál www.POSCHODOCH.sk – služba o sprístupnenie informácií prostredníctvom internetu, archívJana Cabicarová034-69407 34cabicarova.jana@osbdse.sk
Referent styku so zástupcami vlastníkov bytovDana Císarová034-69407 35cisarova.dana@osbdse.sk
Vedúca právneho oddeleniaJUDr. Monika Ladovičová034-69407 27ladovicova.monika@osbdse.sk
Referent právnych vecíIng. Katarína Kresová034-69407 31kresova.katarina@osbdse.sk
Referent právnych vecíJana Dubanová034-69407 31dubanova.jana@osbdse.sk
Recepčná, zodpovedná osoba na prijímanie a vybavovanie oznámení o protispoločenskej činnostiViera Ravasová034-69407 11ravasova.viera@osbdse.sk
Spisový manipulantZuzana Chropúvková034-69407 11chropuvkova.zuzana@osbdse.sk
Zdieľať článok: