Kategória

Správa bytového družstva

Ekonomický úsek

Ekonomický námestník Ing. Martin Kovačovič 034-69407 32 kovacovic.martin@osbdse.sk Správca počítačovej siete a informačného systému Ing. Marta Barteková 034-69407 20 bartekova.marta@osbdse.sk Učtáreň-vedúca informačnej sústavy Ing. Vladimíra Faková 034-69407 37 fakova.vladimira@osbdse.sk Učtáreň-všeobecný účtovník Ing. Zuzana Svobodová 034-69407 37 svobodova.zuzana@osbdse.sk Učtáreň-všeobecný účtovník Darina Wolfová 034-69407 21 wolfova.darina@osbdse.sk Pokladňa, evidencia členských podielov, základných členských vkladov a investičných úverov Ľubica…

Zobraziť článok

Strediská údržby

SÚ Senica – vedúciŠtefánikova 718/44, 905 01 Senica Ján Mareček 034-6512720 marecek.jan@osbdse.sk SÚ Senica – majster, sklad Ivan Široký 034-6940730 siroky.ivan@osbdse.sk SÚ Brezová – pracovník prvého kontaktu Ing.Vladimír Bajza 034-6242248, 0905 242 764 bajza.vladimir@osbdse.sk SÚ Holíč, Skalica – vedúci Dušan Rúžička 034-6682387, 0905 242 762 ruzicka.dusan@osbdse.sk SÚ Holíč – majster, sklad, fakturáciaŠkolská 3031, 908 51…

Zobraziť článok

Technický úsek

Vedúci technického úseku Ing. Miloš Štefečka 034-69407 16 stefecka.milos@osbdse.sk Vedúci energetik Jozef Nemec 034-69407 15, 0905 587 969 nemec.jozef@osbdse.sk Evidencia el. energie za domy, likvidácia poistných udalostí Lubka Danková 034-69407 17 dankova.luba@osbdse.sk Obnova, rekonštrukcie a investície Ing. Miroslav Štefík 034-69407 14 stefik.miroslav@osbdse.sk Evidencia spotreby tepla a studenej vody za domy Libor Mikuš 034-69407 14 mikus.libor@osbdse.sk…

Zobraziť článok

Predseda

Predseda OSBD Senica Ing. Alexander Janovič 034-69407 29, 034-6513710 predseda@osbdse.sk Asistentka predsedu Bc. Gabriela Gáliková 034-69407 28, 034-6513710 galikova.gabriela@osbdse.sk Zmluvy o nájme a podnájme nebytových a spoločných priestorov, webportál www.POSCHODOCH.sk – služba o sprístupnenie informácií prostredníctvom internetu, archív Jana Cabicarová 034-69407 34 cabicarova.jana@osbdse.sk Referent styku so zástupcami vlastníkov bytov Dana Císarová 034-69407 35 cisarova.dana@osbdse.sk Vedúca…

Zobraziť článok