Kategória

26 júna, 2022

Prehľad bankových účtov

Výpis bankových účtov bytových domov v správe OSBD Senica Dom Ulica Mesto Číslo bankového účtu domu(IBAN) Dátum od Názov banky SWIFT kód 10020 Vajanského 20 Senica SK92 0900 0000 0080 0021 0020 1.9.2020 Slovenská sporiteľňa, a.s. GIBASKBX 10025 Agátova 25 Senica SK49 5600 0000 0092 3310 2025 1.1.2008 Prima banka Slovensko, a.s. KOMASK2X 10055 Robotnícka…

Zobraziť článok

Spotreba tepla – vlastné kotolne

Bytové domy s vlastnými kotolňami- 2021 Vykurované plocha Spotreba ÚK 2021   Náklady na vykurovanie 2021   pomer pre ÚK v % Spôsob stanovenia ULICA m2 kWh kWh/m2 EUR EUR/m2 %                   Agátova 25, Senica 451,69 41592 92,08 3 028,91 € 6,71 € 70 stanovenie smernicou Ružová…

Zobraziť článok

Spotreba tepla Rozptyl

ZDROJ TEPLA BYTOVÝ DOM VYKUROVANÁ PLOCHA SPOTREBA UK 2019   SPOTREBA UK 2020   SPOTREBA UK 2021   Náklad UK VAR + UK FIX 2021       m2 kWh kWh/m2 kWh kWh/m2 kWh kWh/m2 € €/m2 PK Gbely  61463 Zahumenice 1463 1 681,38 78 500,00 46,69 80 700,00 48,00 89 500,00 53,23 7 465,58…

Zobraziť článok

Spotreba tepla Holíč

ZDROJ TEPLA BYTOVÝ DOM VYKUROVANÁ PLOCHA SPOTREBA UK 2019   SPOTREBA UK 2020   SPOTREBA UK 2021   Náklad UK VAR + UK FIX 2021       m2 kWh kWh/m2 kWh kWh/m2 kWh kWh/m2 € €/m2 VS M. Nešpora  41425 sidl. M.N. 1425 1 458,40 150 186,00 102,98 152 660,00 104,68 171 339,75 117,48…

Zobraziť článok

Spotreba tepla Skalica

ZDROJ TEPLA BYTOVÝ DOM VYKUROVANÁ PLOCHA SPOTREBA UK 2019   SPOTREBA UK 2020   SPOTREBA UK 2021   Náklad UK VAR + UK FIX 2021       m2 kWh kWh/m2 kWh kWh/m2 kWh kWh/m2 € €/m2 K4- Skalica  30674 Peliskova 674 2 276,06 111 100,00 48,81 99 180,00 43,58 107 400,00 47,19 10 927,75…

Zobraziť článok