Kategória

26 júna, 2022

Prehľad bankových účtov

Výpis bankových účtov bytových domov v správe OSBD Senica VSČ Město, ulica Názov banky Číslo bankového účtu domu(IBAN) BIC – SWIFT kód Účet platný od 10020 Senica, Vajanského 20 Slovenská sporiteľňa, a.s. SK92 0900 0000 0080 0021 0020 GIBASKBX 1. 9. 2020 10025 Senica, Agátova 25 Prima banka Slovensko, a.s. SK49 5600 0000 0092 3310…

Zobraziť článok

Spotreba tepla – vlastné kotolne

Bytové domy s vlastnými kotolňami- 2021 Vykurované plocha Spotreba ÚK 2021   Náklady na vykurovanie 2021   pomer pre ÚK v % Spôsob stanovenia ULICA m2 kWh kWh/m2 EUR EUR/m2 %                   Agátova 25, Senica 451,69 41592 92,08 3 028,91 € 6,71 € 70 stanovenie smernicou Ružová…

Zobraziť článok

Spotreba tepla Rozptyl

ZDROJ TEPLA BYTOVÝ DOM VYKUROVANÁ PLOCHA SPOTREBA UK 2019   SPOTREBA UK 2020   SPOTREBA UK 2021   Náklad UK VAR + UK FIX 2021       m2 kWh kWh/m2 kWh kWh/m2 kWh kWh/m2 € €/m2 PK Gbely  61463 Zahumenice 1463 1 681,38 78 500,00 46,69 80 700,00 48,00 89 500,00 53,23 7 465,58…

Zobraziť článok

Spotreba tepla Holíč

ZDROJ TEPLA BYTOVÝ DOM VYKUROVANÁ PLOCHA SPOTREBA UK 2019   SPOTREBA UK 2020   SPOTREBA UK 2021   Náklad UK VAR + UK FIX 2021       m2 kWh kWh/m2 kWh kWh/m2 kWh kWh/m2 € €/m2 VS M. Nešpora  41425 sidl. M.N. 1425 1 458,40 150 186,00 102,98 152 660,00 104,68 171 339,75 117,48…

Zobraziť článok