Kategória

1 januára, 2022

Strediská údržby

SÚ Senica – vedúciŠtefánikova 718/44, 905 01 Senica Ján Mareček 034-6940726, 034-6512720 marecek.jan@osbdse.sk SÚ Senica – majster, sklad Ivan Široký 034-6940730 siroky.ivan@osbdse.sk SÚ Brezová – pracovník prvého kontaktu Ing.Vladimír Bajza 034-6242248, 0905 242 764 bajza.vladimir@osbdse.sk SÚ Holíč, Skalica – vedúci Dušan Rúžička 034-6682387, 0905 242 762 ruzicka.dusan@osbdse.sk SÚ Holíč – majster, sklad, fakturáciaŠkolská 3031, 908…

Zobraziť článok

Technický úsek

Vedúci technického úseku Ing. Miloš Štefečka 034-69407 17 stefecka.milos@osbdse.sk Vedúci energetik Jozef Nemec 034-69407 18, 0905 587 969 nemec.jozef@osbdse.sk Evidencia el. energie za domy, likvidácia poistných udalostí Lubka Danková 034-69407 17 dankova.luba@osbdse.sk Obnova, rekonštrukcie a investície Ing. Miroslav Štefík 034-69407 14 stefik.miroslav@osbdse.sk Evidencia spotreby tepla a studenej vody za domy Libor Mikuš 034-69407 14 mikus.libor@osbdse.sk…

Zobraziť článok

Predseda

Predseda OSBD Senica Ing. Alexander Janovič 034-69407 29, 034-6513710 predseda@osbdse.sk Asistentka predsedu Bc. Gabriela Gáliková 034-69407 28, 034-6513710 galikova.gabriela@osbdse.sk Zmluvy o nájme a podnájme nebytových a spoločných priestorov, webportál www.POSCHODOCH.sk – služba o sprístupnenie informácií prostredníctvom internetu, archív Jana Cabicarová 034-69407 34 cabicarova.jana@osbdse.sk Referent styku so zástupcami vlastníkov bytov Dana Císarová 034-69407 35 cisarova.dana@osbdse.sk Vedúca…

Zobraziť článok

Členská schôdza bytového domu/ov

Čl. 68 Členská schôdza bytového domu/ov Členská schôdza bytového domu/ov je orgán družstva, ktorý umožňuje všetkým členom družstva oboznámiť sa s celkovým stavom družstva. Členská schôdza bytového domu/ov volí a odvoláva delegáta volebného obvodu na   zhromaždenie delegátov. Členskú schôdzu bytového domu/ov tvoria: a) členovia – nájomcovia družstevných bytov/NP v bytovom dome a členovia – vlastníci bytov/NP v bytovom dome v správe…

Zobraziť článok

Predseda

Ing. Alexander Janovič, predseda Čl. 64 Predseda predstavenstva  1) Predseda predstavenstva je orgánom družstva a členom predstavenstva. Predseda predstavenstva je predsedom družstva.  2) Do pôsobnosti predsedu predstavenstva patrí najmä:   a) organizovať a riadiť zasadnutia a prácu predstavenstva   b) rozhodovať o bytových otázkach v rozsahu uvedenom v týchto stanovách   c) riadiť bežnú činnosť družstva 3) Za…

Zobraziť článok

Kontrolná komisia

JUDr. Anna Veselá  predseda – z lokality Holíč  Ing. Oľga Partlová  podpredseda – z lokality Myjava  Ing. Štefan Križan  člen – z lokality Senica  MVDr. Jaroslava Morávková  člen – z lokality Senica  Ing. Michal Karas  člen – z lokality Skalica  Terézia Pekárková  člen – z lokality Skalica  Zuzana Gašparíková  člen – z lokality Brezová pod…

Zobraziť článok

Predstavenstvo

Zoznam členov predstavenstva Ing. Alexander Janovič predseda Ing. Jozef Vlčej  podpredseda – z lokality Holíč Michal Bednárik člen – z lokality Senica Marián Dermek  člen – z lokality Senica František Andrášik  člen – z lokality Myjava Ing. Anton Baumann  člen – z lokality Myjava Stanislav Blanárik  člen – z lokality Skalica Ing. Ervín Filípek  člen…

Zobraziť článok

Zhromaždenie delegátov

SENICAvolebný obvod č. 1 Ing. Štefan Križan, Beáta Ondřejová, Vladimír Dukát,Eva Dudášovávolebný obvod č. 2 Ing. Martin Kovačovič, Marián Vidovič, Ján Oslej,Marián Dermekvolebný obvod č. 3 Michal Bednárik, Peter Harnoš, Bibiána Potúčková,Miroslav Vrba, Mária Faboková, Štefan Komorník,MVDr. Jaroslava Morávková MYJAVAvolebný obvod č. 1 Rastislav Eliáš, Miroslav Čechmánek, Ing. Anton Baumann,Erika Kubicová, Jana Michaličkovávolebný obvod č.…

Zobraziť článok