Kategória

1 januára, 2022

Strediská údržby

SÚ Senica – vedúciŠtefánikova 718/44, 905 01 Senica Ján Mareček 034-6940726, 034-6512720 marecek.jan@osbdse.sk SÚ Senica – majster, sklad Ivan Široký 034-6940730 siroky.ivan@osbdse.sk SÚ Brezová – pracovník prvého kontaktu Ing.Vladimír Bajza 034-6242248, 0905 242 764 bajza.vladimir@osbdse.sk SÚ Holíč, Skalica – vedúci Dušan Rúžička 034-6682387, 0905 242 762 ruzicka.dusan@osbdse.sk SÚ Holíč – majster, sklad, fakturáciaŠkolská 3031, 908…

Zobraziť článok

Technický úsek

Vedúci technického úseku Ing. Miloš Štefečka 034-69407 17 stefecka.milos@osbdse.sk Vedúci energetik Jozef Nemec 034-69407 18, 0905 587 969 nemec.jozef@osbdse.sk Evidencia el. energie za domy, likvidácia poistných udalostí Lubka Danková 034-69407 17 dankova.luba@osbdse.sk Obnova, rekonštrukcie a investície Ing. Miroslav Štefík 034-69407 14 stefik.miroslav@osbdse.sk Evidencia spotreby tepla a studenej vody za domy Libor Mikuš 034-69407 14 mikus.libor@osbdse.sk…

Zobraziť článok

Predseda

Predseda OSBD Senica Ing. Alexander Janovič 034-69407 29, 034-6513710 predseda@osbdse.sk Asistentka predsedu Bc. Gabriela Gáliková 034-69407 28, 034-6513710 galikova.gabriela@osbdse.sk Zmluvy o nájme a podnájme nebytových a spoločných priestorov, webportál www.POSCHODOCH.sk – služba o sprístupnenie informácií prostredníctvom internetu, archív Jana Cabicarová 034-69407 34 cabicarova.jana@osbdse.sk Referent styku so zástupcami vlastníkov bytov Dana Císarová 034-69407 35 cisarova.dana@osbdse.sk Vedúca…

Zobraziť článok

Profil družstva

K 31. decembru 1976 integráciou sa vytvorilo vo vtedajšom okrese jedno stavebné bytové družstvo, ktoré dodnes nesie názov „Okresné stavebné bytové družstvo Senica“. Jeho prvým predsedom sa stal pán Milan Fekiač. Boli schválené nové stanovy a zvolené 11-členné predstavenstvo družstva a 5-členná kontrolná komisia. Predsedom kontrolnej komisie bol pán Emil Haring. Po tomto roku boli…

Zobraziť článok

História družstevníctva

Vznik družstevného hnutia na Slovensku sa datuje od 40-tych rokov 19. storočia. Pevné základy slovenského družstevníctva položil Samuel Jurkovič rodák z Brezovej pod Bradlom, neskôr pôsobiaci ako učiteľ v Sobotišti, ktorý založil 9. februára 1845 „Gazdovský spolok“ v Sobotišti, čím chcel zlepšiť postavenie vidieckeho ľudu. Gazdovský spolok bol prvým úverovým družstvom nielen na Slovensku a…

Zobraziť článok

Členská schôdza bytového domu/ov

Čl. 68 Členská schôdza bytového domu/ov Členská schôdza bytového domu/ov je orgán družstva, ktorý umožňuje všetkým členom družstva oboznámiť sa s celkovým stavom družstva. Členská schôdza bytového domu/ov volí a odvoláva delegáta volebného obvodu na   zhromaždenie delegátov. Členskú schôdzu bytového domu/ov tvoria: a) členovia – nájomcovia družstevných bytov/NP v bytovom dome a členovia – vlastníci bytov/NP v bytovom dome v správe…

Zobraziť článok

Predseda

Ing. Alexander Janovič, predseda Čl. 64 Predseda predstavenstva  1) Predseda predstavenstva je orgánom družstva a členom predstavenstva. Predseda predstavenstva je predsedom družstva.  2) Do pôsobnosti predsedu predstavenstva patrí najmä:   a) organizovať a riadiť zasadnutia a prácu predstavenstva   b) rozhodovať o bytových otázkach v rozsahu uvedenom v týchto stanovách   c) riadiť bežnú činnosť družstva 3) Za…

Zobraziť článok

Kontrolná komisia

JUDr. Anna Veselá  predseda – z lokality Holíč  Ing. Oľga Partlová  podpredseda – z lokality Myjava  Miroslav Petrovič člen – z lokality Senica  MVDr. Jaroslava Morávková  člen – z lokality Senica  Ing. Michal Karas  člen – z lokality Skalica  Terézia Pekárková  člen – z lokality Skalica  Zuzana Gašparíková  člen – z lokality Brezová pod Bradlom…

Zobraziť článok

Predstavenstvo

Zoznam členov predstavenstva Ing. Alexander Janovič predseda Ing. Jozef Vlčej  podpredseda – z lokality Holíč Michal Bednárik člen – z lokality Senica Marián Dermek  člen – z lokality Senica František Andrášik  člen – z lokality Myjava Ing. Anton Baumann  člen – z lokality Myjava Stanislav Blanárik  člen – z lokality Skalica Ing. Ervín Filípek  člen…

Zobraziť článok

Zhromaždenie delegátov

SENICAvolebný obvod č. 1 Beáta Ondřejová, Vladimír Dukát,Eva Dudášovávolebný obvod č. 2 Ing. Martin Kovačovič, Marián Vidovič, Ján Oslej,Marián Dermekvolebný obvod č. 3 Michal Bednárik, Peter Harnoš, Bibiána Potúčková,Miroslav Vrba, Mária Faboková, Štefan Komorník,MVDr. Jaroslava Morávková MYJAVAvolebný obvod č. 1 Rastislav Eliáš, Miroslav Čechmánek, Ing. Anton Baumann,Erika Kubicová, Jana Michaličkovávolebný obvod č. 2 Alžbeta Kršková,…

Zobraziť článok