Kategória

Orgány družstva

Členská schôdza bytového domu/ov

Čl. 68 Členská schôdza bytového domu/ov Členská schôdza bytového domu/ov je orgán družstva, ktorý umožňuje všetkým členom družstva oboznámiť sa s celkovým stavom družstva. Členská schôdza bytového domu/ov volí a odvoláva delegáta volebného obvodu na   zhromaždenie delegátov. Členskú schôdzu bytového domu/ov tvoria: a) členovia – nájomcovia družstevných bytov/NP v bytovom dome a členovia – vlastníci bytov/NP v bytovom dome v správe…

Zobraziť článok

Predseda

Ing. Alexander Janovič, predseda Čl. 64 Predseda predstavenstva  1) Predseda predstavenstva je orgánom družstva a členom predstavenstva. Predseda predstavenstva je predsedom družstva.  2) Do pôsobnosti predsedu predstavenstva patrí najmä:   a) organizovať a riadiť zasadnutia a prácu predstavenstva   b) rozhodovať o bytových otázkach v rozsahu uvedenom v týchto stanovách   c) riadiť bežnú činnosť družstva 3) Za…

Zobraziť článok

Kontrolná komisia

JUDr. Anna Veselá  predseda – z lokality Holíč  Ing. Oľga Partlová  podpredseda – z lokality Myjava  Miroslav Petrovič člen – z lokality Senica  MVDr. Jaroslava Morávková  člen – z lokality Senica  Ing. Michal Karas  člen – z lokality Skalica  Terézia Pekárková  člen – z lokality Skalica  Zuzana Gašparíková  člen – z lokality Brezová pod Bradlom…

Zobraziť článok

Predstavenstvo

Zoznam členov predstavenstva Ing. Alexander Janovič predseda Ing. Jozef Vlčej  podpredseda – z lokality Holíč Michal Bednárik člen – z lokality Senica Marián Dermek  člen – z lokality Senica František Andrášik  člen – z lokality Myjava Ing. Anton Baumann  člen – z lokality Myjava Stanislav Blanárik  člen – z lokality Skalica Ing. Ervín Filípek  člen…

Zobraziť článok

Zhromaždenie delegátov

SENICAvolebný obvod č. 1 Beáta Ondřejová, Vladimír Dukát,Eva Dudášovávolebný obvod č. 2 Ing. Martin Kovačovič, Marián Vidovič, Ján Oslej,Marián Dermekvolebný obvod č. 3 Michal Bednárik, Peter Harnoš, Bibiána Potúčková,Miroslav Vrba, Mária Faboková, Štefan Komorník,MVDr. Jaroslava Morávková MYJAVAvolebný obvod č. 1 Rastislav Eliáš, Miroslav Čechmánek, Ing. Anton Baumann,Erika Kubicová, Jana Michaličkovávolebný obvod č. 2 Alžbeta Kršková,…

Zobraziť článok