Kategória

25 mája, 2022

Ročné vyúčtovanie za rok 2021 a vyplatenie preplatkov, resp. úhrada nedoplatkov z ročného vyúčtovania za rok 2021

Oznamujeme, že ročné vyúčtovania za rok 2021, spolu so správou o činnosti za rok 2021 a plánom opráv na rok 2023, boli odoslané vlastníkom a nájomcom elektronickou formou, poštovými zásielkami a prostredníctvom hospodárov do poštových schránok v priebehu mája 2021.Predpokladaný termín vyplatenia preplatkov z ročného vyúčtovania za rok 2021 je v prvej polovici júna 2022,…

Zobraziť článok