Kategória

1 júla, 2022

Ekonomický úsek

Ekonomický námestník Ing. Martin Kovačovič 034-69407 32 kovacovic.martin@osbdse.sk Správca počítačovej siete a informačného systému Ing. Marta Barteková 034-69407 20 bartekova.marta@osbdse.sk Učtáreň-vedúca informačnej sústavy Ing. Vladimíra Faková 034-69407 37 fakova.vladimira@osbdse.sk Učtáreň-všeobecný účtovník Ing. Zuzana Svobodová 034-69407 37 svobodova.zuzana@osbdse.sk Učtáreň-všeobecný účtovník Darina Wolfová 034-69407 21 wolfova.darina@osbdse.sk Pokladňa, evidencia členských podielov, základných členských vkladov a investičných úverov Ľubica…

Zobraziť článok