Kategória

17 marca, 2022

Výzva na predkladanie návrhov na kandidátov za delegátov

V roku 2022 budú prebiehať voľby delegátov družstva v zmysle platných Stanov OSBD Senica a Volebného poriadku OSBD Senica prijatých na zhromaždení delegátov dňa 27.05.2021.Čl. 1 ods. 3 Volebného poriadku ustanovuje: „Do orgánov družstva môžu byť volení len členovia družstva – fyzické osoby staršie ako 18 rokov, ktorí majú spôsobilosť na právne úkony, zodpovedne a…

Zobraziť článok