Nový Cenník a Smernica, platné od 1.10.2022

S platnosťou od 1.10.2022 boli zverejnené: Smernica č. 85/2022 o stanovení poplatkov a cien za poskytovane služby a dodatok č. 2 k Smernici č. 83/2017 pre dozorovanie a drobné opravy výťahov.

Ďalej je od 1.10.2022 rozšírený zoznam domov v správe OSBD Senica o nové domy v lokalite Gbely.

Zdieľať článok: