Uznesenie zo Zhromaždenia delegátov zo dňa 27.05.2021

Na základe rozhodnutia Zhromaždenia delegátov zo dňa 27.05.2021 bolo v sekcii Tlačivá zverejnené Uznesenie Zhromaždenia delegátov.

Zdieľať článok: