Myjava, Dolná štvrť 366

Oprava strechy v roku 2009, dodávateľ Real-Bau,s.r.o. Zateplenie fasády a oprava balkónov apríl-august 2010, dodávateľ Ventana,s.r.o.

Zdieľať článok: