Senica, Hollého 745

Oprava strechy v roku 2008, dodávateľ Real-Bau,s.r.o. Zateplenie fasády, výmena otvorových výplní a oprava balkónov júl-september 2011, dodávateľ Innovia,s.r.o.

Zdieľať článok: