Senica, Robotnícka 58

Kompletná rekonštrukcia bytového domu v roku 2009, zateplenie fasády, výmena kopilitovej steny na schodisku, oprava strechy, oprava balkónov, výmena otvorových výplní, dodávateľ IMO, s.r.o.

Zdieľať článok: