Brezová, Horný rad 535

Oprava strechy v roku 2013, dodávateľ Real-Bau,s.r.o.Zateplenie fasády bytového domu, oprava balkónov, výmena otvorových výplní, realizácia v roku 2015, dodávateľ E-RAN,s.r.o.

Zdieľať článok: