Senica, Robotnícka 55

Oprava strechy august 2008, dodávateľ REOSKompletná rekonštrukcia bytového domu apríl-júl 2010 zateplenie fasády, oprava balkónov, výmena otvorových výplní, dodávateľ SEPOS,s.r.o.

Zdieľať článok: