Myjava, Dolná štvrť 363

Oprava strechy v roku 2010, dodávateľ Marco-Fischer/KlasovitýZateplenie fasády, výmena otvorových výplní a oprava balkónov v roku 2010, dodávateľ Marco-Fischer/Ventana,s.r.o.

Zdieľať článok: