Senica, Hollého 753

Oprava strechy v roku 2003, dodávateľ Real-Bau,s.r.o. Zateplenie fasády a oprava balkónov v roku 2007, dodávateľ Sepos,s.r.o.

Zdieľať článok: