Brezová, D.Jurkoviča 427

Oprava strechy, dodávateľ Real-Bau,s.r.o.Zateplenie fasády bytového domu, oprava balkónov, výmena otvorových výplní, realizácia v roku 2015-2016, dodávateľ Rosobuild,s.r.o.

Zdieľať článok: