Sídlisko 570, Jablonica

Oprava strechy, zateplenie fasády bytového domu, odstránenie balkónov v spoločných priestoroch a oprava lódgií, realizácia v roku 2018, dodávateľ IMO,s.r.o.

Zdieľať článok: