Myjava, Dolná štvrť 506

Oprava strechy, zateplenie fasády, výmena otvorových výplní a oprava balkónov v roku 2009, dodávateľ Thermont.

Zdieľať článok: