Brezová, Dolné lúky 363

Oprava strechy v roku 2003, dodávateľ VV-trading. Zateplenie obvodového plášťa a oprava balkónov, máj-júl 2010, dodávateľ Thermont.

Zdieľať článok: