Myjava, Dolná štvrť 362

Oprava strechy, zateplenie fasády, výmena otvorových výplní a oprava balkónov, júl-november 2010, dodávateľ Ventana,s.r.o.

Zdieľať článok: