Myjava, Jánošíková 384

Oprava strechy, zateplenie fasády a výmena otvorových výplní v roku 2009, dodávateľ Sepos,s.r.o.

Zdieľať článok: