Skalica, L.Svobodu 1226

Oprava strechy novou krovovou konštrukciou s krytinou z pozinkovaného plechu, dodávateľ Euroframe Skalica.Zateplenie fasády bytového domu, oprava balkónov a výmena otvorových výplní, realizácia v roku 2015, dodávateľ ERAN,s.r.o.

Zdieľať článok: