Horný rad 540

Oprava strechy v roku 2010, dodávateľ IMO,s.r.o.
Zateplenie fasády bytového domu a oprava lódgií, realizácia v roku 2021, dodávateľ IMO,s.r.o.

Zdieľať článok: