Senica, Hollého 746

Oprava strechy v roku 2008, dodávateľ Strechy 92,s.r.o.Zateplenie fasády bytového domu, oprava balkónov, výmena otvorových výplní, realizácia v roku 2013 dodávateľ Jordan,s.r.o.

Zdieľať článok: