Kategória

Dokumenty

Spotreba studenej vody Rozptyl

VČS LOKALITA ULICA SPOTREBA SV ROK 2019 (M3) SPOTREBA SV ROK 2020 (M3) SPOTREBA SV ROK 2021 (M3) 60698 Gbely Učňovská 698     253 61393 Gbely Záhumenice 1393 750 805 798 61463 Gbely Záhumenice 1463 1555 1452 1453 61464 Gbely Záhumenice 1464 1245 1544 1330 61465 Gbely Záhumenice 1465 1503 1757 1550 61466 Gbely…

Zobraziť článok

Spotreba studenej vody Brezová

VČS LOKALITA ULICA SPOTREBA SV ROK 2019 (M3) SPOTREBA SV ROK 2020 (M3) SPOTREBA SV ROK 2021 (M3) 50361 Brezová Dolné lúky 361 701 662 777 50363 Brezová Dolné lúky 363 770 743 774 50364 Brezová Dolné lúky 364 1338 1332 1362 50365 Brezová Dolné lúky 365 823 789 676 50412 Brezová Nám. 7. apríla…

Zobraziť článok

Spotreba studenej vody Holíč

VČS LOKALITA ULICA SPOTREBA SV ROK 2019 (M3) SPOTREBA SV ROK 2020 (M3) SPOTREBA SV ROK 2021 (M3) 41425 Holíč sídl. M.  Nešpora 1425 1116 1035 1065 41428 Holíč sídl. M.  Nešpora 1428 2122 1928 1944 41429 Holíč sídl. M.  Nešpora 1429 1235,96 1095,21 984,03 41431 Holíč sídl. M.  Nešpora 1431 1193,54 1117,21 1116,15 41433…

Zobraziť článok

Spotreba studenej vody Skalica

VČS LOKALITA ULICA SPOTREBA SV ROK 2019 (M3) SPOTREBA SV ROK 2020 (M3) SPOTREBA SV ROK 2021 (M3) 30674 Skalica Pelíškova 674 2180 1809 2014 30675 Skalica Pelíškova 675 2761 2814 2788 30754 Skalica Ul. Dr. Clementisa 754 1736 1845 1794 30881 Skalica Mallého 881 2163 2218 2288 31038 Skalica Ul. Dr. Clementisa 1038 1049…

Zobraziť článok

Spotreba studenej vody Myjava

VČS LOKALITA ULICA SPOTREBA SV ROK 2019 (M3) SPOTREBA SV ROK 2020 (M3) SPOTREBA SV ROK 2021 (M3) 20271 Myjava Bradáčova 271 245 221 207 20285 Myjava Partizánska 285 1581 1472 1552 20286 Myjava Partizánska 286 1162 1153 1040 20289 Myjava Partizánska 289 568 563 648 20299 Myjava Jablonská 299 990 970 1081 20300 Myjava…

Zobraziť článok

Spotreba studenej vody Senica

VČS LOKALITA ULICA SPOTREBA SV ROK 2019 (M3) SPOTREBA SV ROK 2020 (M3) SPOTREBA SV ROK 2021 (M3) 10020 Senica Vajanského 20   67 283 10025 Senica Agátova 25 296 262 275 10055 Senica Robotnícka 55 1478 1328 1423 10058 Senica Robotnícka 58 2399,54 2166,96 2176,53 10060 Senica Robotnícka 60 1647 1568 1620 10115 Senica…

Zobraziť článok

Prehľad bankových účtov

Výpis bankových účtov bytových domov v správe OSBD Senica Dom Ulica Mesto Číslo bankového účtu domu(IBAN) Dátum od Názov banky SWIFT kód 10020 Vajanského 20 Senica SK92 0900 0000 0080 0021 0020 1.9.2020 Slovenská sporiteľňa, a.s. GIBASKBX 10025 Agátova 25 Senica SK49 5600 0000 0092 3310 2025 1.1.2008 Prima banka Slovensko, a.s. KOMASK2X 10055 Robotnícka…

Zobraziť článok

Spotreba tepla – vlastné kotolne

Bytové domy s vlastnými kotolňami- 2021 Vykurované plocha Spotreba ÚK 2021   Náklady na vykurovanie 2021   pomer pre ÚK v % Spôsob stanovenia ULICA m2 kWh kWh/m2 EUR EUR/m2 %                   Agátova 25, Senica 451,69 41592 92,08 3 028,91 € 6,71 € 70 stanovenie smernicou Ružová…

Zobraziť článok

Spotreba tepla Rozptyl

ZDROJ TEPLA BYTOVÝ DOM VYKUROVANÁ PLOCHA SPOTREBA UK 2019   SPOTREBA UK 2020   SPOTREBA UK 2021   Náklad UK VAR + UK FIX 2021       m2 kWh kWh/m2 kWh kWh/m2 kWh kWh/m2 € €/m2 PK Gbely  61463 Zahumenice 1463 1 681,38 78 500,00 46,69 80 700,00 48,00 89 500,00 53,23 7 465,58…

Zobraziť článok