Spotreba studenej vody Holíč

VČS LOKALITA ULICA SPOTREBA SV ROK 2019 (M3) SPOTREBA SV ROK 2020 (M3) SPOTREBA SV ROK 2021 (M3)


41425 Holíč sídl. M.  Nešpora 1425 1116 1035 1065
41428 Holíč sídl. M.  Nešpora 1428 2122 1928 1944
41429 Holíč sídl. M.  Nešpora 1429 1235,96 1095,21 984,03
41431 Holíč sídl. M.  Nešpora 1431 1193,54 1117,21 1116,15
41433 Holíč sídl. M.  Nešpora 1433 1085,74 1078,71 1133,7
41447 Holíč sídl. M.  Nešpora 1447 869 908 856
41450 Holíč sídl. M.  Nešpora 1450 1263 1416 1487
41451 Holíč sídl. M.  Nešpora 1451 1494 1788 1875
41453 Holíč sídl. M.  Nešpora 1453 1280 1052,99 1145,79
41456 Holíč sídl. M.  Nešpora 1456 2651 2408 2498
41458 Holíč Pri kaštieli 1458 1955 1990 1991
41460 Holíč Pri kaštieli 1460 1367 1338 1456
41461 Holíč Bratislavská 1461 1803 1687 1673
41465 Holíč J. J. Bóora 1465 1382 1211 1306
41466 Holíč J. J. Bóora 1466 1357 1305 1241
41467 Holíč J. J. Bóora 1467 1493 1415 1386
41474 Holíč Pri kaštieli 1474 1947 1936,1 1817,75
41476 Holíč Pri kaštieli 1476 1250 1253,04 1232,42
41477 Holíč Pri kaštieli 1477 1157 1247,77 1209,18
41527 Holíč Hodonínska 1527 3009 2983 3137
41528 Holíč Hodonínska 1528 2857 2911 2810
41529 Holíč Lúčky 1529 3246 3297 3259
41530 Holíč Lúčky 1530 1855 1889 1923
41531 Holíč Lúčky 1531 2112 1987 2110
41533 Holíč D. Rapanta 1533 2362 2518 2570
41535 Holíč D. Rapanta 1535 2691 2710 2706
41536 Holíč D. Rapanta 1536 2659 2823 2654
41537 Holíč Hodonínska 1537 2551 2383 2361
41538 Holíč Jednoradová 1538 2423 2270 2325
41539 Holíč Jednoradová 1539 2480 2413 2416
41669 Holíč sídl. SNP 1669 1549 1672 1860
41670 Holíč sídl. SNP 1670 1607 1579 1653
41671 Holíč sídl. SNP 1671 1658 1643 1574
41672 Holíč sídl. SNP 1672 3503 2873 2856
41673 Holíč sídl. SNP 1673 1604 1773 1654
41675 Holíč sídl. SNP 1675 2319 2123 1935
41676 Holíč sídl. SNP 1676 1320 1383 1344
41677 Holíč sídl. SNP 1677 1721 1602 1582
41683 Holíč sídl. SNP 1683 1237 1221 1270
41684 Holíč sídl. SNP 1684 1679 1792 1769
41685 Holíč sídl. SNP 1685 1883 2588 1951
41686 Holíč sídl. SNP 1686 2003 1944 1871
41688 Holíč Kollárova 1688 2044 2030 2182
41689 Holíč Kollárova 1689 1547 1705 1635
41690 Holíč Kollárova 1690 1894 1879 1904
41782 Holíč sídl. SNP 1782 1941 1766 1731
41783 Holíč sídl. SNP 1783 1967 1969 1974
41784 Holíč sídl. SNP 1784 1933 2013 2006
41786 Holíč sídl. SNP 1786 1942 1842 1780
41793 Holíč sídl. SNP 1793 1593 1499 1407
42929 Holíč sídl. M. Nešpora 2929 861 1023 1053


Zdieľať článok: