Spotreba studenej vody Skalica

VČS LOKALITA ULICA SPOTREBA SV ROK 2019 (M3) SPOTREBA SV ROK 2020 (M3) SPOTREBA SV ROK 2021 (M3)


30674 Skalica Pelíškova 674 2180 1809 2014
30675 Skalica Pelíškova 675 2761 2814 2788
30754 Skalica Ul. Dr. Clementisa 754 1736 1845 1794
30881 Skalica Mallého 881 2163 2218 2288
31038 Skalica Ul. Dr. Clementisa 1038 1049 1051 1049
31043 Skalica Školská 1043 10 71 150
31048 Skalica Mazúrova 1048 646 776 795
31065 Skalica Mallého 1065 1921 1838 1663
31083 Skalica Školská 1083 2812 2945 2830
31087 Skalica Ul. Dr. Clementisa 1087 2267 2196 2253
31089 Skalica Ul. Dr. Clementisa 1089 2397 2441 2275
31151 Skalica Mazúrova 1151 1787 1804 1698
31155 Skalica Koreszkova 1155 1583 1500 1419
31164 Skalica Mallého 1164 2242 2175 2113
31165 Skalica Mallého 1165 1675 1620 1419
31166 Skalica Ul. Dr. Clementisa 1166 3166 3250 3214
31171 Skalica Ul. Dr. Clementisa 1171 1649 1490 1442
31172 Skalica Ul. Dr. Clementisa 1172 1506 1465 1559
31173 Skalica Ul. Dr. Clementisa 1173 2517 2301 2187
31175 Skalica Ul. Dr. Clementisa 1175 2500 2543 2449
31225 Skalica L. Svobodu 1225 2208 2155 2064
31226 Skalica L. Svobodu 1226 1644 1632 1756
31227 Skalica L. Svobodu 1227 1190 1171 1183
31413 Skalica Vajanského 1413 1290 1232 1161
31414 Skalica Vajanského 1414 1265 1311 1228
31415 Skalica Vajanského 1415 1379 1385 1298
31439 Skalica Pod Hájkom 1439 1899 1878 1801
31441 Skalica Pod Hájkom 1441 1937 1802 1726
31442 Skalica Pod Hájkom 1442 1195 1202 1222
31444 Skalica Pod Hájkom 1444 1881 1817 1780
31446 Skalica Pod Hájkom 1446 1981 1964 1992
31447 Skalica Pod Hájkom 1447 1942 1882 1962
31448 Skalica Pod Hájkom 1448 1403 1447 1482
31449 Skalica Pod Hájkom 1449 1502 1516 1489
31450 Skalica sídl. SNP 1450 1414 1256 1209
31451 Skalica sídl. SNP 1451 1364 1374 1417
31455 Skalica sídl. SNP 1455 2160 2193 2111
31456 Skalica sídl. SNP 1456 1212 1196 1175
31457 Skalica sídl. SNP 1457 1291 1254 1140
31789 Skalica Zápotočná 1789 556 518 477
32000 Skalica Záhradná 2000 3050 2790 2914
32001 Skalica Záhradná 2001 3076 2877 2833
32002 Skalica Záhradná 2002 2759 2754 2894
32003 Skalica Pelíškova 2003 7930 7781 7899
32068 Skalica L. Svobodu 2068 1202 1267 1289
32087 Skalica Pod Hájkom 2087 1096 1117 1065
32162 Skalica sídl. SNP 2162 1131 1036 953
32166 Skalica L. Svobodu 2166 1267 1345 1262
32181 Skalica Pod Hájkom 2181 945 876 874
32182 Skalica Pelíškova 2182 2333 2329 2177
32183 Skalica Pelíškova 2183 2504 2372 2478


Zdieľať článok: