admin

test

Ekonomický úsek

Ekonomický námestník Ing. Martin Kovačovič 034-69407 32 kovacovic.martin@osbdse.sk Správca počítačovej siete a informačného systému Ing. Marta Barteková 034-69407 20 bartekova.marta@osbdse.sk Učtáreň-vedúca informačnej sústavy Ing. Vladimíra Faková 034-69407 37 fakova.vladimira@osbdse.sk Učtáreň-všeobecný účtovník Ing. Zuzana Svobodová 034-69407 37 svobodova.zuzana@osbdse.sk Učtáreň-všeobecný účtovník Darina Wolfová 034-69407 21 wolfova.darina@osbdse.sk Pokladňa, evidencia členských podielov, základných členských vkladov a investičných úverov Ľubica…

Read article
Nebytový priestor 49,30 m2

Ponúkame na prenájom nebytový priestor o ploche 49,30 m2  na Stredisku údržby OSBD Senica, Štefánikova 718, Senica. Nebytový priestor je voľný ihneď. V prípade záujmu a obhliadky nebytového priestoru kontaktujte p. Marečka na tel. č. 0917465954 alebo p. Cabicarovú na tel. č. 034/6940734.

Read article
Spotreba teplej vody

VČS LOKALITA ULICA SPOTREBA TV ROK 2019 (M3) SPOTREBA TV ROK 2020 (M3) SPOTREBA TV ROK 2021 (M3) 10025 Agátova 25 Senica 148 116 125 10055 Robotnícka 55 Senica 737,643 776,306 730,685 10058 Robotnicka 58 Senica 1122,38 1047,9 1017,68 10060 Robotnicka 60 Senica 627,696 745,64 775,283 10115 Robotnicka 115 Senica 660,08 639,802 604,602 10226 Ruzova…

Read article
Spotreba studenej vody

VČS LOKALITA ULICA SPOTREBA SV ROK 2019 (M3) SPOTREBA SV ROK 2020 (M3) SPOTREBA SV ROK 2021 (M3) 10020 Senica Vajanského 20  – 67 283 10025 Senica Agátova 25 296 262 275 10055 Senica Robotnícka 55 1478 1328 1423 10058 Senica Robotnícka 58 2399,54 2166,96 2176,53 10060 Senica Robotnícka 60 1647 1568 1620 10115 Senica…

Read article
Ako postupovať pri stavebných úpravách v byte

OSBD Senica je správcom cca 10 000 bytov. Vek domov sa pohybuje od 15-50 rokov, čo z hľadiska životnosti a údržby bytov signalizuje, že je najvyšší čas na ich údržbu a obnovu. Je pochopiteľné, že vlastníci a nájomníci bytov si chcú rôznymi úpravami svoje byty vylepšovať a zveľaďovať. Pri tejto činnosti je potrebné z hľadiska stavebného zákona č. 50/1976 Zb. v…

Read article
Ročné vyúčtovanie za rok 2021 a vyplatenie preplatkov, resp. úhrada nedoplatkov z ročného vyúčtovania za rok 2021

Oznamujeme, že ročné vyúčtovania za rok 2021, spolu so správou o činnosti za rok 2021 a plánom opráv na rok 2023, boli odoslané vlastníkom a nájomcom elektronickou formou, poštovými zásielkami a prostredníctvom hospodárov do poštových schránok v priebehu mája 2021.Predpokladaný termín vyplatenia preplatkov z ročného vyúčtovania za rok 2021 je v prvej polovici júna 2022,…

Read article