admin

test

Ekonomický úsek

Ekonomický námestník Ing. Martin Kovačovič 034-69407 32 kovacovic.martin@osbdse.sk Správca počítačovej siete a informačného systému Ing. Marta Barteková 034-69407 20 bartekova.marta@osbdse.sk Učtáreň-vedúca informačnej sústavy Ing. Vladimíra Faková 034-69407 37 fakova.vladimira@osbdse.sk Učtáreň-všeobecný účtovník Ing. Zuzana Svobodová 034-69407 37 svobodova.zuzana@osbdse.sk Učtáreň-všeobecný účtovník Darina Wolfová 034-69407 37 wolfova.darina@osbdse.sk Pokladňa, evidencia členských podielov, základných členských vkladov a investičných úverov Ľubica…

Read article
Nebytový priestor 49,30 m2

Ponúkame na prenájom nebytový priestor o ploche 49,30 m2  na Stredisku údržby OSBD Senica, Štefánikova 718, Senica. Nebytový priestor je voľný ihneď. V prípade záujmu a obhliadky nebytového priestoru kontaktujte p. Marečka na tel. č. 0917465954 alebo p. Cabicarovú na tel. č. 034/6940734.

Read article
Prehľad bankových účtov

Výpis bankových účtov bytových domov v správe OSBD Senica VSČ Město, ulica Názov banky Číslo bankového účtu domu(IBAN) BIC – SWIFT kód Účet platný od 10020 Senica, Vajanského 20 Slovenská sporiteľňa, a.s. SK92 0900 0000 0080 0021 0020 GIBASKBX 1. 9. 2020 10025 Senica, Agátova 25 Prima banka Slovensko, a.s. SK49 5600 0000 0092 3310…

Read article
Spotreba tepla – vlastné kotolne

Bytové domy s vlastnými kotolňami- 2021 Vykurované plocha Spotreba ÚK 2021   Náklady na vykurovanie 2021   pomer pre ÚK v % Spôsob stanovenia ULICA m2 kWh kWh/m2 EUR EUR/m2 %                   Agátova 25, Senica 451,69 41592 92,08 3 028,91 € 6,71 € 70 stanovenie smernicou Ružová…

Read article
Spotreba tepla Rozptyl

ZDROJ TEPLA BYTOVÝ DOM VYKUROVANÁ PLOCHA SPOTREBA UK 2019   SPOTREBA UK 2020   SPOTREBA UK 2021   Náklad UK VAR + UK FIX 2021       m2 kWh kWh/m2 kWh kWh/m2 kWh kWh/m2 € €/m2 PK Gbely  61463 Zahumenice 1463 1 681,38 78 500,00 46,69 80 700,00 48,00 89 500,00 53,23 7 465,58…

Read article
Spotreba tepla Brezová pod Bradlom

ZDROJ TEPLA BYTOVÝ DOM VYKUROVANÁ PLOCHA SPOTREBA UK 2019   SPOTREBA UK 2020   SPOTREBA UK 2021   Náklad UK VAR + UK FIX 2021       m2 kWh kWh/m2 kWh kWh/m2 kWh kWh/m2 € €/m2 S 1 – Brezová  50361 Dolne luky 361 1 458,40 150 186,00 102,98 152 660,00 104,68 83 650,00…

Read article