Vyplatenie preplatkov z ročného vyúčtovania za rok 2022

OSBD Senica oznamuje, že preplatky z ročného vyúčtovania za rok 2022 boli vyplatené vlastníkom a nájomcom z bankových účtov bytových domov na bankové účty a prostredníctvom poštových poukážok dňa 30.05.2023.

Preplatky vyplácané prostredníctvom poštových poukážok spracúva Slovenská pošta a OSBD Senica nemôže zaručiť, kedy budú tieto poštové poukážky doručené jednotlivým vlastníkom a nájomcom zo strany Slovenskej pošty.

Zdieľať článok: