Uznesenie z náhradného Zhromaždenia delegátov OSBD Senica zo dňa 24.09.2020

Na základe rozhodnutia náhradného Zhromaždenia delegátov zo dňa 24.09.2020 bolo v sekcii Tlačivá zverejnené Uznesenie Zhromaždenia delegátov.

Zdieľať článok: