Kategória

24 mája, 2024

Informácia k zmene spôsobu rozpočítavania nákladov na vykurovanie od roku 2023

Spôsob rozpočítavania nákladov na vykurovanie od 01.01.2023 stanovuje vyhláška Ministerstva hospodárstva SR č. 503/2022 Z. z., ktorou sa ustanovuje teplota teplej vody na odbernom mieste a pravidlá rozpočítavania nákladov na množstvo tepla dodaného v teplej vode, nákladov na množstvo dodaného tepla na vykurovanie, nákladov na množstvo dodaného tepla alebo množstva tepla vyrobeného v decentralizovanom zdroji…

Zobraziť článok