Kategória

10 mája, 2024

Informácia o doručení ročného vyúčtovania za rok 2023

Oznamujeme, že ročné vyúčtovanie za rok 2023, spolu so správou o činnosti za rok 2023 a plánom opráv na rok 2025 boli dňa 10.5.2024 zaslané a doručené na registrované e-mailové adresy vlastníkov a nájomcov bytov a NP. Pri doručovaní v písomnej forme poštou alebo prostredníctvom hospodára sú tieto dokumenty aktuálne v spracovaní a tlači, pričom doručované budú v…

Zobraziť článok