Kategória

29 apríla, 2024

Výzva na predkladanie návrhov na kandidáta za člena predstavenstva za lokalitu Myjava

Na Zhromaždení delegátov OSBD Senica dňa 30.05.2024 bude prebiehať doplňujúca voľba člena predstavenstva za lokalitu Myjava v zmysle platných Stanov OSBD Senica a Volebného poriadku OSBD Senica. Čl. 1 ods. 3 Volebného poriadku ustanovuje: „Do orgánov družstva môžu byť volení len členovia družstva – fyzické osoby staršie ako 18 rokov, ktorí majú spôsobilosť na právne úkony, zodpovedne…

Zobraziť článok