Kategória

28 apríla, 2023

Informácia k doručovaniu ročného vyúčtovania za rok 2022

Oznamujeme, že ročné vyúčtovanie za rok 2022, spolu so správou o činnosti za rok 2022 a plánom opráv na rok 2024, sú aktuálne v spracovaní a následne budú v tlači (v prípade doručovania v písomnej forme). Doručované jednotlivým vlastníkom a nájomcom budú v zákonnom termíne do 31.05.2023 (predpokladáme odosielanie v prvej polovici mája 2023). Vlastníci a nájomcovia, ktorí nemajú doteraz aktivované doručovanie…

Zobraziť článok