Kategória

25 apríla, 2023

Výzva na predkladanie návrhov na kandidáta za člena kontrolnej komisie

Na Zhromaždení delegátov OSBD Senica dňa 31.05.2023 bude prebiehať doplňujúca voľba člena kontrolnej komisie za lokalitu Senica v zmysle platných Stanov OSBD Senica a Volebného poriadku OSBD Senica. Čl. 1 ods. 3 Volebného poriadku ustanovuje: „Do orgánov družstva môžu byť volení len členovia družstva – fyzické osoby staršie ako 18 rokov, ktorí majú spôsobilosť na právne úkony,…

Zobraziť článok