Výzva na predkladanie návrhov na kandidáta za člena kontrolnej komisie

Na Zhromaždení delegátov OSBD Senica dňa 31.05.2023 bude prebiehať doplňujúca voľba člena kontrolnej komisie za lokalitu Senica v zmysle platných Stanov OSBD Senica a Volebného poriadku OSBD Senica.

Čl. 1 ods. 3 Volebného poriadku ustanovuje: „Do orgánov družstva môžu byť volení len členovia družstva – fyzické osoby staršie ako 18 rokov, ktorí majú spôsobilosť na právne úkony, zodpovedne a riadne si plnia členské povinnosti. Za člena kontrolnej komisie môže byť volený len bezúhonný člen družstva, ktorého členstvo v družstve trvá bez prerušenia najmenej 3 roky.“

Vyzývame členov družstva, ktorí majú záujem kandidovať za člena kontrolnej komisie za lokalitu Senica na zvyšok volebného obdobia rokov 2023 až 2026 a spĺňajú podmienku stanovenú Volebným poriadkom, aby v lehote do 15.05.2023 na OSBD Senica predložili návrh na kandidáta za člena kontrolnej komisie spolu s písomným súhlasom s kandidatúrou, s označením funkcie a  so spracovaním osobných údajov.

Zdieľať článok: